Fler nyheter
Skogs- och Träindustrin 5 februari 2017

Ordförande har ordet 2017

2017 kommer bli ett aktivt år och jag vill passa på att annonsera för några viktiga aktiviteter.

Vårt nätverk av företrädare som vi kallar Träfiber, håller två träffar under nästa år. En träff i slutet på mars, 23–24 mars och en i slutet på september, 28–29 september.

  • På dessa träffar får du träffa kollegor, styrelsen m.fl. Våra träffar innehåller oftast ett besök på nån arbetsplats, gärna med branschanknytning. Det är ett bra tillfälle att knyta kontakter inom branschen och inbjudan till detta kommer i god tid innan.
  • Vår ordinarie stämma äger rum vid vår Träfiber i höst och där är Du som företrädare välkommen att delta som ombud och rösta fram den nya styrelsen. Valen förgås av ett arbete hos valberedningen. De tar gärna emot tips på personer som vill jobba med vår branschförening. Valberedningen består av tre personer där Bert Karlsson på Stora Enso, Hyltebruk, är sammankallande. Han kontaktas lättast på bert.karlsson@storaenso.com

Vår ambition är också att starta upp ett branschråd med personer från arbetsgivarhåll och medlemmar med god kunskap om branschen. Forumet ska försöka se trender inom branschen och ta aktuella frågor inom branschen.

Så nu startar vi upp resan på 2017 och jag hoppas du vill vara med.

Läs gärna vår verksamhetsplan för 2017

Anders Grahn,
ordförande Ledarna inom Skogs och Träindustrin