Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till styrelsen för Medialedarna

Felicia Ferreira

Ordförande 

Vd och chefredaktör, Dagen
felicia.ferreira@dagen.se
076-538 24 02

Mona Johansson

Sekreterare

Redaktionell chef, Nordiske medier
mona.johansson@nordiskemedier.se
073-6825363

Johan Lindén

Kassör

Strateg, SVT
johan.linden@svt.se
070-8843592

Anna-Karin Thorstensson

Ledamot

Linköpings Universitet
anna-karin.thorstensson@liu.se
072-395 04 70

Jakob Larsson

Ledamot

Lokaltidningen Mitt i Direkt
jakob.larsson@mitti.se
070-602 54 73

Ingalill Forslund

Ledamot

Frilansare, f d chefredaktör Utemagasinet.
forslundingalill@gmail.com
070-5140029

Björn Häger

Ledamot

Avesta Tidning
bjorn.hager@bonniernews.se
073-056 71 11

Christina Johannesson

Valberedning, sammankallande

SVT
christina.johannesson@svt.se
070-9166967

Per-Olof Olsson Renström

Valberedning

Gullers grupp AB
pomedier@gmail.com
070-5135519


Anna Körnung

Valberedning

Chefredaktör Kommunalarbetaren
anna.kornung@gmail.com
070-6827076


Göran Hedemalm

Revisor

VD för produktionsbolaget Massa Media
goran.hedemalm@massamedia.se
070-2687055

 

Geronimo Åkerlund

Revisorssuppleant

SVT
geronimo.akerlund@svt.se
070-8982401

 

 

Mateusz Piekut

Revisorssuppleant

Schibsted Products & Technology AB
mateusz.piekut@gmail.com
070-7523955