Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Medieledarna.

Susanna Skarrie, ordförande
Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare, Hem&Hyra
susanna.skarrie@hemhyra.se

Ingalill Forslund, kassör, webbansvar
Eget företag, tidigare bl a chefredaktör
forslundingalill@gmail.com
0705-14 00 29

Björn Hygstedt, vice ordförande
Eget företag, tidigare informationschef

Johan Lindén
Senior Advisor, SVT

Helena Sträng
Kanalchef, Sveriges Radio Örebro

Felicia Ferreira
Vd och chefredaktör, Dagen

Anna Körnung
Chefredaktör, Lokaltidningen mitt i Stockholm

Göran Carstorp
Vd, A4 Text & Form AB