Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Medieledarna.

Felicia Ferreira, ordförande
Vd och chefredaktör, Dagen

Anna Körnung, vice ordförande.Chefredaktör Kommunalarbetaren,

Anette Mattsson, kassör, exekutiv producent på AM Production

Mona Johansson, sekreterare chefredaktör Nordiske medier, 

Ledamöter
Ingalill Forslund, frilansare, f d chefredaktör Utemagasinet.

Johan Lindén, strateg SVT

Dan Panas, global kommunikationschef på Storytel

Valberedning

Per-Olof Olsson Renström - sammankallande
Gullers grupp AB
pomedier@gmail.com

Christina Johannesson
SVT

Revisor

Göran Hedemalm
VD för produktionsbolaget Massa Media
goran.hedemalm@massamedia.se