Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Medieledarna.

Susanna Skarrie, ordförande
Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare, Hem&Hyra
susanna.skarrie@hemhyra.se

Ingalill Forslund, kassör, webbansvar
Eget företag, tidigare bl a chefredaktör
forslundingalill@gmail.com
0705-14 00 29

Johan Lindén
Senior Advisor, SVT

Felicia Ferreira
Vd och chefredaktör, Dagen

Anna Körnung
Chefredaktör, Lokaltidningen mitt i Stockholm

Göran Carstorp
Vd, A4 Text & Form AB

Mona Johansson
Nordiske Medier Stockholm AB

Valberedning

Per-Olof Olsson Renström - sammankallande
Gullers grupp AB
pomedier@gmail.com

Christina Johannesson
SVT

Revisorer

Katrin Säfström
Kanalchef/ansvarig utgivare
P4 Sörmland, Sveriges Radio
016-16 16 20

Göran Hedemalm
VD för produktionsbolaget Massa Media
goran.hedemalm@massamedia.se