Om Medieledarna

Branschföreningen för chefer inom media – etermedia, tv, webb, fack-, dags-, kvälls-, medlems-, personal-, förenings- och kundtidningar.

Vi erbjuder tillsammans med Ledarna en unik kombination av branschförankring och ledarskapsstöd. Medieledarna tar hänsyn till redaktionella arbetsformer, juridiska frågor och arbetar med kunskapsöverföring.

Medieledarna ska

  • ansvara för att Ledarna ger rätt service till medlemmar i mediebranschen
  • erbjuda ökad trygghet till medlemmar via Ledarnas inkomstförsäkring
  • tillgodose medlemmarnas behov av personlig konkurrenskraft för framgång i rollen som mediechef
  • medverka till kompetensutveckling
  • certifiera mediechefer med identitetskort/presskort
  • främja erfarenhetsutbyte mellan mediechefer
  • skapa mötesplatser som ger medlemmarna möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Presskort

Vi kan också tillsammans med Ledarna erbjuda presskort till de medlemmar som uppfyller kriterierna för detta. Läs mer om presskortet här.

Medieledarna delar ut stipendium

Bakom varje grävande journalist finns en chef, som stöttar och uppmuntrar. Ett arbete i medial skugga men ofta helt avgörande för om arbetet ska lyckas eller inte. Det handlar om långsiktigt mod, att skapa tid och förutsättningar samt om att inspirera i motgång. Genom att dela ut ett stipendium på 15 000 kronor vill Medieledarna lyfta och belöna chefens roll i arbetet. Stipendiet delas ut årligen på Grävseminariet till den som prisas med Gyllene Dynamon.

Vad kostar det?

Här kan du se vad det kostar

Inkomstförsäkring

I medlemsavgiften till Ledarna ingår en inkomstförsäkring som ger dig ekonomiskt skydd om du blir ofrivilligt arbetslös. Läs mer hos Bliwa.

Arbetslöshetskassa

Ledarnas arbetslöshetskassa är fristående från förbundet och medlemskap i arbetslöshetskassa ingår inte i månadsavgiften. Läs mer om a-kassans villkor och förmåner