Så får du presskort

Medieledarna kan utfärda presskort till medlemmar i föreningen som uppfyller kriterierna.

Kriterier

  •  Du är medlem i Ledarna och föreningen Medieledarna.
  •  Du har journalistisk bakgrund, utbildning eller motsvarande.
  •  Du ansvarar för och eller arbetar med eller själv framställer eller direkt medverkar vid framtagning av journalistiskt eller publicistiskt material i text-, bild-, film- eller ljudform för olika medier. Dessa medier är radio, tv, webb samt fack-, dags-, kvälls-, medlems-, personal- och kundtidningar.
  •  Du kan styrka att du har behov av att kunna legitimera dig med presskort för att sköta ditt uppdrag.

Ansökan

Blankett för ansökan om presskort hittar du här. Skriv ut den och skicka den till Camilla Svanström på Ledarna, foreningar@ledarna.se. Hon kan även bistå med mer information.