Demokrati inom föreningen

Så här ser den demokratiska organisationen ut inom Medieledarna.

Föreningsrådet

Medieledarnas högsta beslutande organ är Föreningsrådet och ska bland annat:

  • besluta om medlemsavgift och ange ramar för ekonomin
  • granska verksamhetsberättelse och ta ställning ansvarsfrihet för styrelsen
  • ta ställning till förslag från styrelse och medlemmar
  • välja styrelse, valberedning och ombud till Ledarnas kongress/representantskap.

Föreningsrådet har möte två gånger om året och är Medieledarnas högsta beslutsfattande organ. Föreningsrådet utser styrelsen som möts ungefär en gång i månaden eller vid behov.

Har du frågor om Medieledarna eller idéer om hur föreningen kan bli ännu bättre. Välkommen att kontakta ordförande Susanna Skarrie, susanna.skarrie@hemhyra.se