Demokrati inom föreningen

Så här ser den demokratiska organisationen ut inom Medieledarna.

Stämma

Medieledarnas högsta beslutande organ är stämman som är vartannat år och ska bland annat:

  • besluta om medlemsavgift och ange ramar för ekonomin
  • granska verksamhetsberättelse och ta ställning ansvarsfrihet för styrelsen
  • ta ställning till förslag från styrelse och medlemmar
  • välja styrelse, valberedning, revisorer och ombud till Ledarnas kongress.

Har du frågor om Medieledarna eller idéer om hur föreningen kan bli ännu bättre. Välkommen att kontakta ordförande, Felicia Ferreira, felicia.ferreira@dagen.se