Stämma 2022

Den 14 november hade vi föreningsstämma i Stockholm i samband med MedieAW. Vi har vår stämma i samband med en MedieAW och hoppas att många av våra medlemmar deltar.

Som medlem kan du påverka vår verksamhet på flera sätt. Du kan till exempel vara en del i vår styrelse som vi väljer på stämman, du kan skicka in ett förslag på vår kommande verksamhet samt så kan du delta på plats. 

Efter stämman är det MEDIEAW med inbjudna gäster

årsmötesprotokoll 2022 Medieledarna.pdf

Handlingar

dagordning årsmöte 2022.pdf

2021 verksamhetsberättelse.pdf

bokslut 2021.pdf

revisorernas berättelse för 2021.pdf

budget 2023.pdf

Verksamhetsplan Medieledarna 2023.pdf

valberedningens förslag stämman 2022.pdf