Medieledarnas årsmöte 2021

Välkommen den 24:e november till årsmöte i Medieledarna.

Journalistikens roll i kristider

Ska landets redaktioner ta ett nationellt ansvar och hjälpa staten att genomföra sin strategi under en nationell kris? Är journalistikens kritiskt granskande funktion mindre viktig eller ännu viktigare.

Hade Jan Helin agerat annorlunda i sin roll som chef på Aftonbladet än vad han har gjort som chef på Sveriges Television. Medieforskaren och tidigare programdirektören Johan Lindén samtalar med SVTs MediedirektörJan Helin om publicistikens olika roller under COVID 19 pandemin och hur medierna klarat av att balansera sina olika uppdrag.

Under själva årsmötet diskuterar vi vad Medieledarna ska fokusera på under de kommande två åren för att skapa mesta möjliga mervärde för sina medlemmar. Som medlem i Medieledarna har du här chansen att påverka vår verksamhet – missa inte den!

Tid och plats
24 november 17:00-18:30 sluttiden är en cirka tid.
Årsmötet blir digitalt. Innan mötet får du en bekräftelse med länk till mötet. 

Handlingarna till årsmötet hittar du här:

Dagordning Årsmöte 24 november 2021.pdf

Verksamhetsberättelse 2020 ML Ny.pdf

budget 2022 .pdf

bokslut 2020.pdf

Revisionsberättelse 2020 slutversion 210308_oneflow-signed-1727737.pdf

Förslag till nya stadgar Medieledarna.pdf

Stadgar Medieledarna.pdf

Vi behöver ha din anmälan senast den 20 november - anmäl dig här.

Välkommen
Susanna Skarrie
Ordförande Medieledarna