Fler nyheter
Medieledarna 22 februari 2019

Medlemsbrev

Med anledning av Aftonbladets granskning av Ledarna vill Medieledarnas styrelse lämna följande information.

Medieledarna har aldrig gjort några styrelseresor varken utrikes eller inrikes, men däremot arrangerat ett antal studie- och fortbildningsresor för medlemmarna. Detta som ett led i Medieledarnas ambition att skapa nytta för medlemmarna, något som också regleras i föreningens stadgar.

Förutom studieresor arrangerar Medieledarna egna seminarier, föreläsningar, studiebesök, delar ut stipendier för fortbildning och skapar möjligheter att mötas för att diskutera exempelvis innovation, #Metoofrågor, ledarskapsfrågor specifika för mediebranschen.

Medieledarna har också bekostat undersökningar av arbetsförhållanden för mediechefer i den krisande mediebranschen. Den senaste i samarbete med Södertörns Högskola.

Sedan 2014 har Medieledarna anlitat konsulter, till exempel svenska Arena, lokala branschexperter samt resebyråer för att arrangera två- till tredagars medlemsresor. Dessa har till största delen betalats av de deltagande medlemmarna med en mindre subvention från Medieledarna.

• Berlin 2014: 12 deltagare, sammanlagd kostnad för Medieledarna 70.000 kronor.

• Paris 2015: 15 deltagare, sammanlagd kostnad för Medieledarna 50.000 kronor. 

• Amsterdam 2016: 8 deltagare, sammanlagd kostnad för Medieledarna 105.000 kronor. 

• Malmö/Köpenhamn (studiedygn) 2018: 11 deltagare, sammanlagd kostnad för Medieledarna 10.000 kronor. 

Alla flygresor har skett i ekonomiklass och deltagarna har bott på mellanklasshotell. Oftast har förflyttningar mellan olika besöksadresser skett med inhyrd buss, i undantagsfall med taxi. 

Resorna har varit öppna för alla medlemmar och antalet deltagande medlemmar har varierat. Medieledarna har haft som policy att ha två ansvariga ledamöter med på resorna, som värdar, delegationsledare och för att kunna informera om den fackliga verksamheten. Kostnaderna för dessa, 8-10 000 per ”reseledare” är inkluderade i summorna ovan. 

Restriktivitet vad gäller alkohol till middagarna har varit en självklarhet. Några traktamenten till Medieledarnas "reseledare" har inte utbetalats. Inga medföljande anhöriga har varit med på någon av resorna. Några fritidsaktiviteter har aldrig förekommit. 

Samtliga resor har varit mycket uppskattade och haft ambitiösa program med studiebesök på ledande medieföretag med vd:ar och chefredaktörer som värdar, möten med högt uppsatta politiker och deltagande i mediekonferenser och workshops. 

Den avgift som medlemmar betalar till Ledarna delas i två delar. Den största delen går till Ledarna centralt för att bekosta kansliet och den centrala verksamheten. En avsevärt mindre del, 40 kronor, går till att driva Medieledarnas aktiviteter. 

Medieledarna har sedan flera år tillbaka riktat skarp kritik mot den tidigare vd:n respektive styrelsen för hur medlemsmedlen förvaltats. Medieledarna driver nu aktivt frågan om en genomlysning av den centrala verksamheten med full transparens och deltagande från Ledarnas olika branschföreningar. Det agerande som den tidigare ledningen stod för ska inte få fortsätta. 

Medieledarnas grundläggande policy är att alla medlemsavgifter ska gå tillbaka till medlemmarna via den verksamhet som bedrivs. Inga pengar ska läggas på hög eller användas av styrelsen för styrelsens egen räkning. 

För Medieledarnas styrelse 

Susanna Skarrie
Ordförande