Fler nyheter
Medlemsnyhet 11 maj 2022

Andreas Miller: En mångfald av erfarenheter behövs

Vi lever i tider då vi har ett gemensamt ansvar att stå upp för ett demokratiskt inkluderande ledarskap som utvecklar människor, företag och samhällen till det bättre. Vi behöver hela tiden bredda bilden av vem som kan och vill bli chef.

Länge genom historien har mäns ledarskap varit den styrande normen. Under 1900-talet och in i vår tid har vi sakta förflyttat normen om vem som kan vara chef. Flera viktiga samhällsreformer har skapat förutsättningar för kvinnor att göra karriär och bli ledare.

I dag finns många kvinnor som är chefer i offentlig sektor. Dock kan vi konstatera att kvinnor som är chefer inom kvinnodominerade yrkesområden har större grupper, större ansvar, bättre utbildning men sämre lön än män imotsvarande position inom mansdominerade yrkesområden. Det pågår fortsatt en tydlig värdediskriminering.

Riktar vi blicken mot näringslivet går det åt rätt håll vad avser jämställdheten, men det går väldigt långsamt. Fortfarande är 73 procent av cheferna i börsbolagens ledningsgrupper män. Det sker en dold kvotering där ”lika väljer lika” vilket skapar en exkluderande kultur.

Pandemin och klimathotet har gjort att jämställdhetsfrågan hamnat lite utanför radarn. Det är egentligen mycket märkligt eftersom det är nu vi behöver jobba för en mångfald av erfarenheter för att klara vår framtids utmaningar, och då behöver vi fortsätta driva jämställdhetsarbetet.

Det är i ljuset av den här bilden som Ledarna presenterar den 16:e listan med Framtidens kvinnliga ledare. Det är en lista som visar på kompetenta ledare inom alla samhällssektorer. Det är en lista som fyller mig med stort framtidshopp.

Jenny Jonsson, vd på Byggvesta, är nummer ett på listan i år. Hon är en ledare som står för ett resultatinriktat ledarskap med både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i fokus. Jenny och de andra 74 kvinnorna på FKL-listan är viktiga förebilder för ett inkluderande och jämställt ledarskap för framtiden.

Andreas Miller
förbundsordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5, maj 2022.