Fler nyheter
Medlemsnyhet 23 januari 2024

Bygg in balans mellan arbete och vila

Långsemester eller fyradagarsvecka? Hur delar vi upp arbetstid och ledighet för bästa möjliga återhämtning?

Maria Nordin är docent i psykologi på Umeå universitet och leder ett forskningsprojekt om strategier för att sova bättre och stressa mindre.

– Om man ska se till människans biologi borde vi ha kortare semestrar oftare. Vi mår bra av regelbundna rutiner. Men det finns också forskning som visar att långa ledigheter påverkar oss positivt.

Under längre ledigheter får vi en djupare avkoppling och vi hinner umgås och fördjupa relationer med nära och kära. Det är bra för att minska stress. Men effekten varar bara några veckor.

– Om kroppen gillar rutiner så gillar hjärnan att utforska nya saker, vilket vi ofta får på jobbet och har möjlighet till vid längre ledigheter. Vi behöver ha balans mellan stimulans och återhämtning.

Det finns också forskning som visar på ökad produktivitet när vi har kortare arbetsdagar eller längre helger. Men det varierar också med vilket yrke vi har och hur vår övriga livssituation ser ut.

– Det är bra att kunna styra detta individuellt, säger hon och spekulerar lite:

– När åtta timmars arbetsdag infördes var det revolutionerande. Nu har vi nya förutsättningar och måste tänka nytt igen. Sedan får vi väl se vad AI innebär för människors arbete.

Rådet till chefer är att organisera in regelbunden reflektion och återhämtning
i arbetstiden.

– Vi människor gör det som känns bäst här och nu. Vi måste medvetet jobba med att hålla balansen.

För att sänka sin egen stress bör chefer bygga en kultur av aktivt medarbetarskap, se till att medarbetarna är insatta och aktivt tar ansvar så långt deras mandat sträcker sig. Då blir ledarskapet lättare.

I Ledarnas rapport från 2023, Att vara chef – chefers utmaningar och arbetssituation, läser du mer om hur svenska chefer uppfattar sin situation.

Läs mer: Flexibelt arbetsliv kräver tydliga ramar

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2024.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.