Fler nyheter
Medlemsnyhet 18 januari 2024

Flexibelt arbetsliv kräver tydliga ramar

Tid och rum kan få flyta lite i det nya flexibla arbetslivet. Men aldrig ansvar. Ansvaret får inte bli vagt, säger Frida Skog, organisationspsykolog på Sandahl Partners.
Frida Skog.

I det nya hybrida arbetslivet kan det mesta skifta; arbetstider, arbetsplatser, även anställningsformer. Men det måste ändå vara verksamhetens bästa som kommer först, hävdar Frida Skog.

– Det är glasklart. Verksamheten finns inte till för medarbetarna, utan tvärtom.

Om arbetsvillkoren är så dåliga att ingen vill ha jobbet så måste de som leder verksamheten förbättra villkoren. Men då måste de också få veta vilka förutsättningar som krävs för att ge ett visst resultat. Både chefer och anställda måste ta ansvar för sin arbetsbörda och sluta trolla med knäna.

– Om ni ska vara åtta personer och fyra sjukanmäler sig – gör inte dubbelt så mycket då. Vi har ansvar för vår egen hållbarhet.

Hon ser det som ett väldigt vanligt mellanchefsdilemma att försöka ta ansvar för sådant som inte går att fixa. Många gånger har hon stött på situationer där chefer får för lite information från sina mellanchefer, som inte säger ifrån när det blir för mycket utan försöker att fixa allt. Tills de exploderar för att de arbetat så hårt och länge för att kompensera.

En viktig sak när gränserna för arbetet blir otydliga är att ”inte göra sig så ensam”. Vad ska jag göra för jobb idag och varför är det viktigt? Är det en hanterbar utmaning och bara att hugga i, eller är det hopplöst läge och dags att visselblåsa? Prata och reflektera med varandra.

Som chef bör man fråga medarbetare varför de vill ha större flexibilitet, till exempel jobba hemifrån.

– Jag tror chefer i dag ser vad resultaten blir när medarbetare inte är på arbetsplatsen tillräckligt mycket.

Chefer bör sätta gränser, men också prata om dessa gränsers orsaker och effekter på verksamheten. Det kan också handla om effekter för den enskilde på lång sikt. Om man sällan är på jobbet kanske man missar tips på fortbildning. Chefen kan inte lika lätt se vad du åstadkommer, vilket kan göra att du inte blir befordrad och får en sämre löneutveckling.

– Det är nästan ett mänskligt paradigm att inte veta vad vi behöver, särskilt på lång sikt. De flesta människor kämpar med att få sin vardag att gå ihop. Och som medarbetare ska jag kunna uttrycka vad jag vill och lita på att chefen tar ansvar för vad som funkar för verksamheten i längden.

Därmed inte sagt att det är lätt. Det kan illustreras med den debatt som nyligen förts om EU:s direktiv om dygnsvila, vilket har fått många ambulansförare att säga upp sig när de inte längre får jobba långa skift och ha längre ledigheter.

För Frida Skog är det dock klart att säkerhet i det långa loppet är viktigast:

– Historien har flera exempel på hur anställda velat behålla riskfyllt men extra betalt arbete i stället för att följa nya säkerhetsföreskrifter som sänker lönen till nivån utan ”risk”-tillägget, säger hon.

– För kroppen är vila varje dygn oerhört mycket bättre. Nu när omfattande forskning visat det ska vi förstås anpassa arbetet till det. Arbetsgivaren behöver kunna sätta ramarna för arbetet utifrån mänsklig hållbarhet, inte efter vad enskilda medarbetare vill eller behöver här och nu. Jag tycker som psykolog att vi ska minska skadliga arbetsuppgifter och då är utebliven dygnsvila ett av sådana farliga inslag.

Lyssna på Frida Skog i podden Chefsrådgivarna: Bara fördelar med hybridarbete?

Tre saker chefer inte ska kompromissa med:

  1. Återkoppla aldrig klagomål på hörsägen, hjälp medarbetare att tala med varandra eller ta bara upp sådant du med integritet kan stå för själv.
  2. Rigga rummet. Ska ni ha ett visst slags samtal eller möte – ge er goda förutsättningar för det.
  3. Utvärdera hårda resultat av mjuka beteenden: Vad leder vår närvaro eller frånvaro på kontoret till? Vad leder det till att information inte delas i rätt forum med rätt personer? Det är mätbart bara vi mäter det.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2024.

Läs mer

Chefsintervju: Olika anställningar kräver olika ledarskap

Bygg in balans mellan arbete och vila

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.