Fler nyheter
Medlemsnyhet 6 november 2018

Chefsintervju: Lär dig vara tyst och lyssna

Slarva inte bort samtalen. I utvecklingssamtalet är chefens roll att lyssna, säger Lars Stenström, utvecklingsstrateg på Region Gotland.
Lars Stenström, utvecklingsstrateg på Region Gotland. Foto: Felicia Andreasson.

Utvecklingssamtal är ett av chefens viktigaste verktyg, men för att nå sin fulla potential måste de ske med eftertanke och engagemang. Det menar Lars Stenström, utvecklingsstrateg på Region Gotland.

När Lars Stenström pratar utvecklingssamtal med människor omkring sig blir han förvånad över den negativa bild som träder fram.

– Jag märker att många tycker att det är ganska svårt och jobbigt med utvecklingssamtal. Det tror jag beror på att de inte ges tillräckligt med tid utan ses som något man rasslar av, säger Lars Stenström.

Många verksamheter, speciellt inom offentlig sektor där Lars Stenström tillbringat sitt yrkesliv, är hårt ekonomiskt pressade. Här finns sällan utrymme för större löneförhöjningar, kostsamma kurser eller vidareutbildningar. Utvecklingssamtalen leder inte till någon förändring och ses därför som meningslösa.

Men så behöver det inte vara, menar Lars Stenström.

– Utvecklingssamtal ger chefen en massa värdefull information som kan användas för att utveckla både medarbetare och verksamhet. Det är också en chans för dig som chef att få alla med arbetare att känna sig sedda och bekräftade. Därför är det viktigt att du verkligen lyssnar så att du sedan kan följa upp och återkoppla. Tyvärr tas den potentialen inte alltid tillvara utan slarvas bort, menar han.

Förbered ordentligt, följ upp regelbundet och låt processen ta tid.

Som chef ska du styra samtalet, men det är ju medarbetarna som ska komma till tals.

– Chefer är ofta vana vid att prata, men här gäller det att ställa om och bli en aktiv lyssnare och ställa kloka frågor.

Lars Stenström tycker inte att man ska dra sig för att öva på utvecklingssamtal.

– En möjlighet är att filma samtal och titta på dem tillsammans med någon som kan ge feedback.

Saknar arbetsgivaren instruktioner eller rutiner för utvecklingssamtal tipsar Lars Stenström om det material som tagits fram av Ledarna.

– Jag tycker om ansatsen i materialet. Det finns ingen färdig lösning, som chef måste du testa dig fram till en form som passar dig, medarbetarna och verksamheten.

Lars tips för givande samtal:

  1. Låt utvecklingssamtal och vidhängande process ta tid.
  2. Tona ner din egen roll och lägg fokus på medarbetaren. Lyssna och ställ frågor.
  3. Följ upp! Visa att du hört vad dina medarbetare sagt.

Lars Stenström

Gör: Utvecklingsstrateg Region Gotland.
Bor: Länna i Huddinge utanför Stockholm och pendlar till Gotland.
Bakgrund i urval: Utbildad samhällsvetare, jobbade med yrkesvägledning och utbildningsförvaltning. Därpå Skolverket, Länsstyrelsen Gotland, huvudsekreterade Mål 5B Gotland, högskolan på Gotland. Regeringskansliet, på flera olika departement, bland annat Näringsdepartementet, Finansdepartementet, Socialdepartementet.
Kontakt med Ledarna: Rådgivning i arbetsrätt.

Mer om utvecklingssamtal

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2018.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!