Fler nyheter
Medlemsnyhet 12 april 2021

Chefsintervju: Så bygger brandskyddschefen tillit

Brandskyddschefen Peter Johansson bygger tillit genom att vara autentisk: Jag måste våga berätta om mina misstag, säger han.
Peter Johansson. Foto: Nicke Johansson.

Peter Johansson är chef på Enheten för brandskydd och tillsyn i Storgöteborg. Han strävar efter att vara den chef han själv skulle vilja ha och bygger sitt ledarskap på tillit och autenticitet.

– Mitt uppdrag är att visa tydlighet, engagemang och delaktighet. Jag behöver skapa rätt förutsättningar för mina medarbetare att själva vilja ta ansvar för motivation och prestation, säger han.

Enheten utövar tillsyn, informerar och ger råd kring brandskydd i offentliga lokaler. Det här är en form av myndighetsutövning och för att arbetet ska fungera krävs ömsesidig tillit.

– Som myndighet hanterar vi komplexa ärenden som kan påverka vår motpart men även oss själva som handläggare eller organisation. Då gäller det att vi tillsammans har god tilltro till varandra, våra roller, vårt uppdrag och våra upprättade beslut. 

– Den stora utmaningen är att alla har rätt bild av det sammanhang vi verkar inom och jag jobbar framför allt för att hjälpa medarbetarna att skapa begriplighet och hanterbarhet för vårt uppdrag.

Utan begripligheten skapas en ängslig organisation där människor inte vågar ta beslut.

– Det är oerhört tillfredsställande när jag ser hur individer når fram till förståelsen. För att nå dit måste jag som chef vara prestigelös, trygg i mig själv och våga berätta om mina misstag eller min okunskap. Utifrån det hoppas jag att tilliten skapar trygghet, arbetsglädje, stolthet och framför allt mod att våga fatta beslut.

Peter Johansson jämför med arbetet som brandman som han lämnade 2012.

– Som brandman handlar tillit om att hantera överraskande och akuta moment på det sätt som vi övat på. Där jobbar man tätt och upplever händelser som berör tillsammans och det gör banden starkare. På min nuvarande enhet jobbar vi mer med processer som ska binda oss samman och skapa tillit.

Peter Johanssons tips för en tillitsfull arbetsplats:

  1. Prata om vad ledarskapet och medarbetarskapet betyder för varandra och för att uppnå en bra arbetsmiljö.
  2. Arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vad fungerar bra i dag och vad behöver vi förbättra tillsammans?
  3. Jag som chef måste intressera mig för och förstå mina medarbetare och deras olika förutsättningar för att de ska kunna nå målen.

Peter Johansson

Gör: Chef på Enheten för brandskydd och tillsyn i Storgöteborg.
Ålder: 50.
Bor: Göteborg.
Familj: Fru Jeanette och två barn, Rebecca och Linus.
Utbildning och karriär i korthet: Brandman, brandinspektör, gruppledare, enhetschef 2016.
Antal år i Ledarna: 3,5.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2021.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!