Fler nyheter
Medlemsnyhet 13 september 2021

Experten svarar: Hur undviker jag att bli utmattad igen?

Jag får signaler från arbetsgivaren att min rehabilitering är färdig, men jag oroar mig för att bli utmattad igen. Hur ska jag göra? Ledarnas chefsrådgivare Patrik Magnusson svarar.
Ledarnas chefsrådgivare Patrik Magnusson.

Fråga: Jag arbetar som chef och är sjukskriven för utmattning, efter viss upptrappning arbetar jag nu 75 procent. Min arbetsgivare har varit stöttande under min rehabilitering men fokus på rehabiliteringen minskar och min arbetsgivare ser det nästan som att jag är helt återställd nu. Själv känner jag att jag har en bit kvar. Hur kan jag ta dialogen med min arbetsgivare?

Svar: Jag vill börja med att framhålla att alla rehabiliteringsprocesser ser olika ut och att det är viktigt att i varje enskilt fall föra dialog med läkare och Försäkringskassan.

Vid rehabilitering har arbetsgivaren ett stort ansvar att anpassa arbetssituationen, men även du som arbetstagare har ett ansvar att bidra till din rehabilitering genom att medverka aktivt i planering och åtgärder som gör att du kan börja arbeta så snart som möjligt.

Utifrån din fråga låter det som att rehabiliteringen har gått bra, men att ni bör hålla i processen så att du kan nå hela vägen. I dessa lägen är kommunikation och dialog helt avgörande, tycker du att processen stagnerat behöver du påtala detta för din arbetsgivare.

Jag utgår från att det finns en rehabiliteringsplan då arbetsgivaren har ett ansvar att ta fram en sådan för återgång till arbete, tillsammans med dig. Rehabiliteringsplanen som är er gemensamma plan för hur återgång och anpassningar ska ske, tillsammans med regelbundna uppföljningar, är utmärkta verktyg för att strukturera upp och behålla fokuset i processen.

En av nycklarna till en lyckad återgång är att rehabiliteringsplanen utvärderas och uppdateras regelbundet. Att fokus på rehabiliteringsplanen är större i början
än i slutet är rätt vanligt, men som svar på din fråga behöver ni fortsätta prioritera möten och planering kring din rehabilitering. Återigen är det viktigt att du tar ditt ansvar. Så här långt in i processen handlar det oftast om mindre justeringar och då är det du som behöver styra och framföra vad du tycker fungerar bra och mindre bra, samt vad du behöver från din arbetsgivare för att nå ända fram och må bra under tiden.

Läs mer på våra sidor om Chefens arbetsmiljö och på sidan om Arbetsanpassning.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2021.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!