Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 november 2019

Experten svarar: Löneavdrag vid föräldraledighet under röda dagar?

Ledarnas chefsrådgivare Ann Lindberg svarar på frågan om löneavdrag sker även de dagar som är helgdagar.
Ann Lindberg, chefsrådgivare.

Fråga: Jag har ansökt om att vara föräldraledig under jul och nyår. Stämmer det att arbetsgivaren kan göra löneavdrag för alla dagar som jag tar ut föräldraledighet? Även för de dagar jag skulle ha varit ledig på grund av röda dagar, så kallade helgdagar?

Svar: Ja, det stämmer att om du har för avsikt att vara ledig längre än fem dagar sammanlagt görs det vanligtvis ett kalenderavdrag. Det innebär att avdrag sker för varje dag i ledighetsperioden, alltså både vardag och helgdag. Det finns ingen lag som reglerar detta utan sättet att beräkna utgår ofta från kollektivavtal som är praxisgivande i aktuell bransch oavsett om arbetsgivaren är part i avtalet.

Det är bra att kontakta de som ansvarar för lönehanteringen där du arbetar för att få veta vad som gäller på just din arbetsplats.

Mer om lön och semester