Förskottssemester

Under en medarbetares första anställningsår kan det bli aktuellt att ta ut förskottssemester, alltså semester som inte har tjänats in.

Betald förskottssemester kan räknas av mot semesterersättningen som medarbetaren kan få i samband med att anställningen avslutas, om inget annat avtalas.

Förskottsbetald semesterlön ska inte räknas av om:

  • den förskottsbetalda semesterlönen betalades ut mer än fem år innan medarbetaren avslutar sin anställning
  • anställningen avslutas på grund av sjukdom
  • anställningen avslutas på grund av arbetsbrist (dock ej vid konkurs)
  • anställningen avslutas på grund av att arbetsgivaren brutit mot anställningsavtalet.