Rätten att spara semesterdagar

Har du mer än 20 betalda semesterdagar per år får du spara en eller flera överskjutande dagar till ett annat år. Dagarna får sparas i upp till fem år.

Av de lagstadgade 25 semesterdagarna får de betalda dagar som överstiger 20 dagar sparas till ett kommande semesterår. Om du har rätt till fler semesterdagar med semesterlön än 25 dagar, kan du komma överens med din arbetsgivare om att även spara de överskjutande semesterdagarna.

Utnyttjar du din rätt att spara semesterdagar maximalt under fem år kan du ha sparat ihop 25 semesterdagar (eller fler, om du avtalat om rätt till fler semesterdagar och sparat fler än 5 dagar per år).

Ta ut sparade semesterdagar

Du måste ta ut dina sparade semesterdagar senast det femte året efter semesteråret. Arbetsgivaren är skyldig att se till att sparad semester tas ut inom fem år, men det är upp till medarbetaren att välja vilket år den sparade semestern ska tas ut. Medarbetaren ska anmäla till arbetsgivaren i förväg att hen planerar att ta ut sparad semester. Du kan inte ta ut sparad semester och spara semesterdagar under samma semesterår.

Skulle det finnas särskilda skäl kan du komma överens med din arbetsgivare om att få ta ut de sparade semesterdagarna efter ytterligare ett år.

Ledighet – inte pengar

De semesterdagar du sparar är först och främst avsedda för att tas ut i ledighet. Du har alltså ingen rätt att kräva att få dessa dagar omvandlade till pengar under pågående anställning.