Fler nyheter
Medlemsnyhet 8 november 2018

Experten svarar: Provanställning avslutas – när slutar jag?

Om provanställningen inte ska övergå i en fast anställning, när ska man egentligen sluta arbeta? Ledarnas chefsrådgivare ger besked.

Fråga: Jag har precis fått besked om att min provanställning inte kommer att övergå i en fast anställning utan avslutas i förtid. I mitt anställningskontrakt framgår det om en underrättelse och varseltid på 14 dagar. Vad betyder detta? Enligt avtalet skulle jag bli fast anställd vid månadsskiftet och det är ju bara en vecka var. På min arbetsplats finns inget kollektivavtal.

Svar: Regler om vad som gäller vid provanställning finner du i lagen om anställningsskydd (LAS). Hade din arbetsgivare tecknat kollektivavtal kan detta innehålla bestämmelser som avviker från LAS.

En provanställning är avsedd att användas som en inledning till en tillsvidareanställning (fast anställning). Den är en möjlighet, för såväl anställd som arbetsgivare, att pröva och prövas. Om det inte utfaller till belåtenhet kan man sluta med kort varsel och utan att behöva ange skälen.

En provanställning är en osäker anställningsform då din arbetsgivare när som helst kan avbryta den utan att ange något skäl. Även du kan avbryta provanställningen i förtid.

Provanställningen kan max pågå i sex månader, utan förlängning. Sedan övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning med oförändrade villkor. En arbetsgivare som vill att en provanställning ska avbrytas i förtid måste meddela arbetstagaren minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren medlem i fackorganisation, ska arbetsgivaren även varsla den.

Eftersom du fått besked om att din provanställning inte kommer att övergå till en tillsvidareanställning, kommer din anställning att ta slut vid provanställningens utgång, eller tills 14 dagar passerat efter att du blev underrättad, utan att du behöver göra något särskilt. Vill du däremot hellre sluta arbeta redan nu kan du meddela arbetsgivaren och i sådana fall har du rätt att sluta direkt från det att du lämnar beskedet. Du kan alltså i princip gå från jobbet samma dag som du lämnat besked, men självklart uppskattas en viss framförhållning.

Läs mer om anställningsavtal och olika anställningsformer och arbetsrätt. Du kan också läsa Checklista för chefsavtal när kollektivavtal saknas.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2018.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!