Fler nyheter
Medlemsnyhet 25 september 2023

Mobbning nästan omöjligt att hejda

Olösta konflikter kan utvecklas till mobbning. Även chefer drabbas. Det gäller att få stöd – och att ha förstånd att sluta i tid.

Även utan konflikter är det ett mänskligt drag att stöta ut dem som sticker ut från gruppen, så kallad rovjaktsmobbning. Chefer sticker ut på grund av sin roll och löper därmed hög risk att bli mobbade, enligt Christina Björklund, forskare på KI.

Mobbning definieras som lågmäld aggression som pågår länge och återkommer systematiskt samt en maktobalans. Och då menas inte organisatorisk makt. Oavsett officiell position kan en person ha expertmakt, social makt i gruppen, kunskapsmakt eller relationell makt.

– Det är när man känner sig i ett sådant underläge att man har svårt att försvara sig.

Chefer har en tendens att inte se och erkänna mobbningen av sig själva, menar hon. De fokuserar på medarbetarna och på jobbet. Ofta uppdagas mobbningen först på företagshälsovården. Sjukskrivning för utmattning är en vanlig följd.

– Ta tag i det direkt! Det är svårt att stoppa. Någon annan, en chef eller kollega, måste sätta ner foten.

En risksituation är när du börjar en ny tjänst. Det handlar inte om dig som person utan om din position, poängterar Christina Björklund. Även organisationer har svårare att hantera när chefer mobbas. Utköp är den vanligaste lösningen.

– Det är nästan omöjligt att vara kvar om du blir utsatt som chef. Många ger inte upp utan kämpar på, men du blir till slut så förstörd. Det gäller att ta sig därifrån.

Mobbning är vanligast i statlig tjänst, 7 procent av fallen, och minst förekommande i privat sektor, 2,5 procent, visar Christina Björklunds forskning. Men det beror nog inte på att privata företag är bättre på att hejda mobbning, enligt Christina Björklund, utan sannolikt på att det är en snabbare process att köpa ut människor där.

Läs mer