Fler nyheter
Nyhet 14 maj 2019

Stina är Framtidens kvinnliga ledare 2019

Under Ledarnas gala korades Stina Andersson, Chief Operating Officer på Axel Johnson, till Framtidens kvinnliga ledare 2019. Stort grattis till Stina och alla andra grymma ledare på listan!
Stina Andersson är Framtidens kvinnliga ledare 2019.

Juryns motivering och övriga 74 namn på listan läser du här

Ledarskap är inte en manlig arena. Genom att lyfta fram goda exempel och inspiratörer – grymma ledare, helt enkelt – som också är unga och kvinnor, vänder vi upp och ned på förlegade föreställningar om vem som får vara chef.

Framtidens kvinnliga ledare på Facebook
Framtidens kvinnliga ledare på Twitter
#fkl2019 #ledarna

Vad är Framtidens kvinnliga ledare?

Med Framtidens kvinnliga ledare vänder vi upp och ned på föreställningen om att ledarskap är en manlig arena. Vi lyfter fram inspiratörer och goda exempel – kort sagt moderna ledare. De 75 kvinnorna på listan är goda förebilder för alla som har en ledande position.

Syftet med utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare är:

  • Att skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.
  • Att belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Att lyfta fram framstående unga kvinnliga chefer som förebilder.
  • Att tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.

Urvalskriterier och jury
Framtidens kvinnliga ledare – in English