Fler nyheter
Pressmeddelande 14 februari 2020

Chefer saknar tid till utveckling och får sällan återkoppling

Sveriges chefsorganisation Ledarna presenterar en ny rapport om chefers arbetssituation och utmaningar. Nio av tio chefer upplever sitt jobb meningsfullt, och sex av tio skulle gärna rekommendera andra att satsa på chefsyrket. Men det saknas återkoppling och möjligheter till utveckling.

Läs rapporten: Att vara chef – chefers utmaningar och arbetssituation 2019

– Vi är glada att en majoritet skulle rekommendera andra att bli chef, men vi skulle givetvis önska att siffran var högre – den skiljer sig mycket från hur många som tycker att jobbet är meningsfullt. Det går att komma långt på meningsfullhet, men finns det stora brister i övrigt blir det ohållbart i förlängningen, säger Anki Udd som är ledarskapsexpert på Ledarna.

Sedan 2007 har andelen chefer som upplever sig ha den handlingsfrihet och de befogenheter de behöver för att utveckla verksamheten stadigt minskat, från 83 till dagens 73 procent. Och cheferna svarar också att de saknar tid för utveckling av verksamhet och medarbetare.

– Endast tre av tio chefer i undersökningen har tillräckligt med tid för utveckling av verksamhet och medarbetare, trots att de flesta chefer svarar att de arbetar mer än 40 timmar under en genomsnittlig vecka. Det är oroväckande eftersom utveckling är avgörande för att verksamheter ska vara konkurrenskraftiga. Det är ofta just möjligheterna till inflytande och utveckling av verksamheten som gör att många väljer att ta ett chefsuppdrag, säger Anki Udd och fortsätter:

– Om dessa möjligheter minskar så minskar också incitamenten att ta steget till att bli chef, samtidigt som det finns ett stort behov av nya chefer Ska chefer enbart lägga tid på att förvalta verksamheten och hantera problem som dyker upp?

Det är bara hälften av cheferna som svarar att de får återkoppling på resultat, och när det gäller sättet att leda är det ännu färre, bara 39 procent.

– Det både förvånar och oroar mig. Chefer förväntas skapa resultat och nå uppsatta mål, och ledarskapet är deras verktyg. Det är därför märkligt att det saknas återkoppling från närmaste chef kring det som är kärnan i uppdraget. Det är genom cheferna, på alla nivåer, som beslut kan implementeras. Här finns en stor utvecklingspotential för ökad effekt i alla verksamheter.

Om rapporten Att vara chef

Att vara chef baseras på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Ledarna. 2 269 chefer har svarat på frågor som syftar till att kartlägga chefers upplevelse av sin arbetssituation och organisatoriska förutsättningar för att hantera chefsuppdragen – i vilken utsträckning upplevs uppdragen begripliga, hanterbara och meningsfulla?

Mer om chefens organisatoriska förutsättningar

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 99 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.