Arbetsmarknadsdialog

2016 initierade Ledarna ett arbete om att få fart på diskussionen om hur den svenska modellen, med hög organisationsgrad i fackförbund och arbetsgivarorganisationer samt hög täckningsgrad av kollektivavtal och trygghetssystem, ska förbli relevant och långsiktigt hållbar.

Inom ramen för detta arbete har Ledarna ordnat seminarier med representanter för arbetsmarknadsexperter och arbetsmarknadsparter. Dessutom har en fristående grupp gjort en omfattande genomlysning av arbetsmarknadens utmaningar; om det – med de förändringar som skett och som sker i näringslivet och samhället i stort – finns förutsättningar för fortsatt konstruktiv dialog mellan parterna om långsiktigt hållbara överenskommelser för arbetstagare och arbetsgivare i Sverige.

Laura Hartman, docent i nationalekonomi med inriktning empirisk arbetsmarknadsekonomi, tidigare bland annat på Statskontoret, SNS och Försäkringskassan, gavs i uppdrag att leda arbetet. I gruppen ingick även Jonas Milton, senior rådgivare och f d vd på Almega, ledde regeringens valideringsdelegation, Maria Wetterstrand, tidigare bland annat språkrör för Miljöpartiet och vice ordförande för Näringsutskottet, senare vd för Miltton Purpose, och Andreas Bergh, docent på nationalekonomiska institutionen i Lund och välfärdsforskare vid Institutet för näringslivsforskning. Sekreterare var Jonas Morian, samhällspolitisk rådgivare, Ledarna.

När arbetsgruppen inledde sitt arbete publicerade Dagens Nyheter en artikel om det: Fackförbund utreder den svenska modellen.

Gruppens arbete bestod huvudsakligen av arbetsmöten där olika utmaningar på arbetsmarknadsområdet diskuterades. Vid flera tillfällen kom gästföreläsare och talade: Allan Larsson, tidigare bland annat finansminister, utredningschef på Metall och chef för Arbetsmarknadsstyrelsen, senare rådgivare åt EU-kommissionen om arbetsmarknad och sociala frågor, Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, samt ordförande för det sedan 2018 nedlagda Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Henrik Malm Lindberg, Delegationen för migrationsstudier, Petter Odmark, konsultbyrån Re-Think, samt Ledarnas chefsekonom Anna Thoursie.

Vidare deltog företrädare för gruppen i av Ledarna ordnade öppna möten med representanter för bland annat partsorganisationer, tankesmedjor, samt vid Ledarnas Almedalsseminarium den 4 juli 2017 där bland annat Annika Elias, dåvarande ordförande för Ledarna, Magnus Hedberg, Jusek, Patrik Nilsson, Företagarna, Karin Svanborg-Sjövall, Timbro, och Lisa Pelling, Arena Idé, talade.

Dessutom arrangerade gruppen den 2 maj 2018 ett öppet seminarium i Ledarnas lokaler om den digitala transformationen av arbetsmarknaden med bland andra Joakim Wernberg, Entreprenörskapsforum, Anna Troberg, DIK, Johan Davidsson, Svensk Handel, och Catrin Ditz, Storstockholms digitala agenda.

I juni 2018 överlämnade gruppen sin slutrapport till Ledarna. Den diskuterades sedan i förbundsstyrelsen, och den 23 oktober arrangeras ett seminarium under rubriken Vad krävs av parterna när arbetsmarknaden förändras? där rapporten presenteras publikt.