Arbetsmarknadsdialog

2016 initierade Ledarna ett arbete om att få fart på diskussionen om hur den svenska modellen, med hög organisationsgrad i fackförbund och arbetsgivarorganisationer samt hög täckningsgrad av kollektivavtal och trygghetssystem, ska förbli relevant och långsiktigt hållbar.

Så här långt har arbetet bland annat mynnat ut i en rapport från en fristående utredningsgrupp:

Rapport: Arbetsmarknadsdialog för framtiden

Debattartikel hos SvD.se: Den svenska modellen pressas av megatrender

Om rapporten

80 år efter Saltsjöbadsavtalet hjälper Ledarna till att värna den svenska modellen, bland annat genom projektet Arbetsmarknadsdialogen. Arbetsmarknadsdialogen undersöker hur den svenska partsmodellen ska kunna bli långsiktigt hållbar och relevant för fler.

För att få underlag till en bred diskussion bland arbetsmarknadens intressenter, tillsatte Ledarna en fristående utredningsgrupp som nu presenterar en genomlysning av de utmaningar som den svenska modellen står inför – och möjliga vägar att gå. Ofta är dessa vägar helt motsatta. Alla delar av rapporten är inte relevanta ur ett chefsperspektiv, men rapporten kommer att finnas med som ett underlag i Ledarnas arbete framåt.

Bakgrund – Arbetsmarknadsdialogen

Sedan starten 2016 har Ledarna ordnat seminarier med representanter för arbetsmarknadsexperter och arbetsmarknadsparter. Dessutom har en fristående grupp gjort en omfattande genomlysning av arbetsmarknadens utmaningar; om det – med de förändringar som skett och som sker i näringslivet och samhället i stort – finns förutsättningar för fortsatt konstruktiv dialog mellan parterna om långsiktigt hållbara överenskommelser för arbetstagare och arbetsgivare i Sverige.

Laura Hartman, docent i nationalekonomi med inriktning empirisk arbetsmarknadsekonomi, tidigare bland annat på Statskontoret, SNS och Försäkringskassan, gavs i uppdrag att leda arbetet. I gruppen ingick även Jonas Milton, senior rådgivare och f d vd på Almega, ledde regeringens valideringsdelegation, Maria Wetterstrand, tidigare bland annat språkrör för Miljöpartiet och vice ordförande för Näringsutskottet, senare vd för Miltton Purpose, och Andreas Bergh, docent på nationalekonomiska institutionen i Lund och välfärdsforskare vid Institutet för näringslivsforskning. Sekreterare var Jonas Morian, samhällspolitisk rådgivare, Ledarna.

När arbetsgruppen inledde sitt arbete publicerade Dagens Nyheter en artikel om det: Fackförbund utreder den svenska modellen.

Arbetsmöten och seminarier

Gruppens arbete bestod huvudsakligen av arbetsmöten där olika utmaningar på arbetsmarknadsområdet diskuterades. Vid flera tillfällen kom gästföreläsare och talade: Allan Larsson, tidigare bland annat finansminister, utredningschef på Metall och chef för Arbetsmarknadsstyrelsen, senare rådgivare åt EU-kommissionen om arbetsmarknad och sociala frågor, Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, samt ordförande för det sedan 2018 nedlagda Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Henrik Malm Lindberg, Delegationen för migrationsstudier, Petter Odmark, konsultbyrån Re-Think, samt Ledarnas chefsekonom Anna Thoursie.

Vidare deltog företrädare för gruppen i av Ledarna ordnade öppna möten med representanter för bland annat partsorganisationer, tankesmedjor, samt vid Ledarnas Almedalsseminarium den 4 juli 2017 där bland annat Annika Elias, dåvarande ordförande för Ledarna, Magnus Hedberg, Jusek, Patrik Nilsson, Företagarna, Karin Svanborg-Sjövall, Timbro, och Lisa Pelling, Arena Idé, talade.

Dessutom arrangerade gruppen den 2 maj 2018 ett öppet seminarium i Ledarnas lokaler om den digitala transformationen av arbetsmarknaden med bland andra Joakim Wernberg, Entreprenörskapsforum, Anna Troberg, DIK, Johan Davidsson, Svensk Handel, och Catrin Ditz, Storstockholms digitala agenda.

Slutrapport presenteras

I juni 2018 överlämnade gruppen sin slutrapport till Ledarna. Den diskuterades sedan i förbundsstyrelsen, och den 23 oktober arrangerades ett seminarium under rubriken Vad krävs av parterna när arbetsmarknaden förändras? där rapporten presenterades publikt.

Rapporten hittar du längre upp på den här sidan.