Att hantera oro vid varsel

När ett varsel lagts i en verksamhet inför eventuella uppsägningar är det naturligt att det skapar oro bland medarbetarna. Det är du som chef som kommer att möta den oron och inte minst alla frågor som följer.

Beslutet om varsel har sannolikt tagits av högre chefer och ledning i din organisation, som före beslut under en längre tid har analyserat situationen, diskuterat olika alternativa lösningar och vägt för- och nackdelar med dessa. När beslutet delges övriga chefer och ska kommuniceras till medarbetare, behöver också du som chef förstå bakgrunden och skälen till behovet av nedskärningar.

Se till att du har tillräcklig information och kunskap. Om du känner att du saknar tillräcklig information så ta kontakt med dig egen chef för att ta reda på mer. Alla svar finns säkert inte på plats i det här skedet, men ta reda på så mycket du kan för att du i din tur ska kunna besvara frågor från dina medarbetare.

  • Var så transparent som möjligt. Att hålla inne med information kan leda till misstänksamhet och en upplevelse av att det finns en dold agenda.
  • Var öppen med att det finns saker du inte vet eller kan svara på. Var ärlig med att du inte har svar på allt, utan att du återkommer så snart du vet besked. Kom ihåg att också göra det.
  • Acceptera att oro i medarbetargruppen skapar ett större behov av att prata med varandra för att dela den oron. Det kan innebära att effektivitet, produktivitet och motivation minskar.
  • Var tillgänglig och närvarande i så hög utsträckning du kan. Behovet av att ha tillgång till dig blir större i oroliga tider och du behöver vara uppmärksam på om någon är starkt påverkad och kan behöva extra stöd.
  • Avsätt tid i samband med möten så att medarbetarna får prata av sig om den upplevda situationen. När tankarna kretsar kring annat är det svårt att fokusera på det mötet egentligen ska handla om.
  • Kom ihåg att vara människa! Visa empati och förståelse för de reaktioner och de behov du möter och var öppen med att du själv upplever situationen som svår.

Varselakuten. Allt du behöver veta som chef och anställd i en varselsituation.