I din roll som chef

Som chef är du arbetsgivarens representant i en varselsituation och behöver stå bakom de beslut som är fattade. För att kunna svara på frågor och möta dina medarbetare på ett professionellt och medmänskligt sätt är det viktigt att du har koll på bakgrunden till besluten och de olika delarna i processen.
Varsel

Uppsägning – rättigheter och skyldigheter
Ha koll på dina skyldigheter om du behöver säga upp medarbetare.

Att hantera oro vid varsel
Var redo att möta frågor och oro.

Arbetsbrist

Uppsägning – arbetsbrist
Om att avsluta anställning på grund av arbetsbrist.

Ny organisation

Förändringsprocesser
Om motstånd, motivation, kommunikation och involvering i förändring.

Facklig förhandling

Förhandlingsskyldighet
Arbetsgivare med kollektivavtal ska förhandla med fackförbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen.

Uppsägningssamtal

Checklista inför uppsägningssamtal
Om mentala och praktiska förberedelser och genomförande.

Omställningsstöd

Omställnings­organisationer
Ta reda på vilken organisation som kan stötta.

Omställnings­­studiestöd
Möjlighet att studera med studiestöd mitt i karriären.