Genomföra lönesamtal

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan din medarbetare och dig som chef. Syftet är att ni båda ska få chansen att framföra era synpunkter på medarbetarens prestation och utveckling. Lönesamtalet ligger sedan till grund för kommande lönesättningar.

Under samtalet

  • Börja med att klargöra syftet med samtalet.
  • Beskriv upplägget för samtalet och hur mycket tid ni har.
  • Redogör för vad som ligger till grund för bedömningen – kriterier, mål, med mera.
  • Summera vad du har sett under året med konkreta exempel.
  • För en dialog kring måluppfyllnad och prestation. Ibland framkommer ny information.
  • Förmedla den nya lönen.
  • Var beredd att parkera till utvecklingssamtal/målsamtal.

Efter samtalet

  • Behöver du fånga upp några reaktioner?
  • Dokumentera samtalet.
  • Skicka eventuellt anteckningarna och den nya lönen till medarbetaren.