Kvalitetsmässan

Välkommen till Kvalitetsmässan 7–9 mars 2022 på Svenska mässan i Göteborg. Vi ses i Ledarnas monter B05:06 eller på någon av våra programpunkter.

Måndag 7 mars klockan 14.30–15.30

Chefer i välfärden – med rätt att leda?

Debatten om hur välfärden ska utvecklas är intensiv. Trots att chefer är nyckelpersoner för att göra verklighet av politikernas vallöften så är frågan om chefernas förutsättningar ofta frånvarande i debatten. Stora medarbetargrupper, bristande administrativt stöd och splittrad och kortsiktig styrning från politiken gör det svårt för chefer att leda. Hur ska cheferna få rimliga förutsättningar så att vi når målen om en utvecklad välfärd?

Medverkande:

  • Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet
  • Göran Johnsson, nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre
  • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Moderator är Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.


Tisdag 8 mars klockan 11.15–12

Chefens utmaningar i det nya arbetslivet

Coronapandemin har ställt höga krav på chefen. Några chefer har brottats med nya typer av arbetsmiljöfrågor, när exempelvis medarbetare jobbat hemifrån. Inom vård och omsorg har chefer upplevt ett högt tryck med många medarbetare, hög smittorisk, många arbetstimmar på plats i verksamheten.

Sveriges chefsorganisation Ledarna verkar för bättre förutsättningar för chefer att vara chefer och ledare. Under seminariet diskuterar vi vilka erfarenheter pandemin gett oss och gör en nulägesanalys. Vilket ansvar har chefen och får hen rätt förutsättningar? Vad har förändrats och hur har digitala lösningar hjälpt?

Ledarnas förhandlare Anna Holwaster samtalar med Freja Lindahl, rektor för förskolorna i Skara kommun, och Stellan Ahlström, sjukhusdirektör Skaraborgs sjukhus, om hur ett gott ledarskap kan göra skillnad i verksamheten och bidra till resultatet. Medverkar gör även Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.


Anmäl dig hos Kvalitetsmässan

Du kan välja att delta på plats eller digitalt. Som medlem får du fri entré till Kvalitetsmässans utställning och alla aktivitetsytor som öppna scener och kurser. Observera att konferensseminarier, till exempel Ledarnas, endast är för betalande deltagare.

Under alla mässdagar hittar du oss i Ledarnas monter B05:06.

Om Kvalitetsmässan

Kvalitetsmässans syfte är att stimulera utvecklingen av Sveriges offentliga verksamheter och det svenska samhället i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet.

Genom att uppmärksamma förebilder och goda exempel, presentera väl arrangerade seminarier, intressanta talare och aktuella ämnesområden, ska Kvalitetsmässan vara den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar inom offentligt finansierade verksamheter.