2010-06-11

Var ledig när du är ledig

Elin Ekensskär.

Jobba när du är på jobbet och koppla bort det när du är ledig. Lättare sagt än gjort för många. Men enligt Elin Ekensskär är det en förutsättning för att få balans i livet och att skapa ett hållbart ledarskap. Och det går att lära sig.

– Jag tror också att det är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Om man inte är fokuserad, närvarande och kan koppla bort annat, så blir det lite halvdant både på jobbet och hemma. Det är inte bra, särskilt inte om man har barn, säger Elin Ekensskär, vice vd på BII förskolor.

Elin har två barn, så hon vet vad hon pratar om när det gäller att kombinera föräldraskap och ett krävande jobb. För den som vill vara en närvarande förälder blir betydelsen av att kunna dra en gräns mellan arbete och fritid extra påtaglig.

För Elin blev det uppenbart när hon tog steget från att vara förskollärare till att bli chef.

– Det är något jag har varit tvungen att lära mig. När jag arbetade som förskollärare var det inga större problem. Där var arbetstiden tydligt avgränsad och när jag gick hem var jag ledig. När jag blev chef fick jag egen dator och mobiltelefon och blev tillgänglig på ett helt annat sätt. Men man måste helt enkelt släppa det, säger hon.

Bra stöd

Under åren på BII har hon haft ett mycket bra stöd från sina chefer i Norge. Ledningen har hela tiden varit noga med att betona att det viktigaste i hennes liv är barnen och familjen.

– Det är ett väldigt bra ledarskap som jag fått med mig och försöker sprida neråt i organisationen till mina medarbetare, säger Elin.

Medarbetare innebär i det här fallet främst mellanchefer, den grupp hon har daglig kontakt med. Budskapet sprids genom samtal med mellancheferna som i sin tur för det vidare och även blir föredömen för personalen ute på förskolorna.

Ett tecken på att Elins ledarskap verkar fungera bra är att hon är en av de 75 unga kvinnor som nominerats till framtidens kvinnliga ledare 2010. Bakom utmärkelsen står Ledarna och karriärnätverket Shortcut.

– Det är jättekul och känns som en bekräftelse på att jag gjort ett bra arbete.
Men ett hållbart ledarskap handlar också om att skapa förutsättningar för att viljan ska kunna omsättas i verkligheten.

Vara borta från jobbet

Som att det på BII är möjligt att vara såväl fysiskt som mentalt borta från jobbet, både vid ordinarie ledighet och under semestern.

Den som är ledig ska inte behöva vara tillgänglig och svara i telefonen eller kolla e-post. Telefonen kan någon annan sköta. Undantagen är möjligen de högsta cheferna.

– Våra mellanchefer stänger av sina telefoner när de är lediga, något jag vill rekommendera andra chefer att uppmuntra sina medarbetare att göra. Själv kan jag däremot inte stänga av telefonen. Det går att ringa mig även på semestern och lämna ett meddelande. Då kan jag lyssna av det och bedöma hur akut det är.

När det vid arbetstoppar är nödvändigt att jobba över vill Elin att hennes medarbetare tar ut tiden som kompledighet så fort som möjligt. Att ha massor av övertid sparade på tidbanken är inget hon förespråkar.

– Visst kan det bli en eller ett par långa arbetsdagar. När man jobbar med människor händer det ibland akuta saker som måste lösas. Men det får inte pågå flera veckor i rad. Jag tror att det är vid långa perioder av hög arbetsbelastning som man riskerar att bli utbränd.

Arbetsmiljön viktig

Även arbetsmiljön är viktig för att människor ska kunna prestera bra utan att bli sjuka. På BII förskolor går alla chefer utbildningar i hur den fysiska och psykiska arbetsmiljön kan förbättras och arbetsbelastningen minska.

Vidare satsar man på det systematiska arbetsmiljöarbetet, genomför årliga arbetsmiljöenkäter och följer upp resultaten för att kunna göra förbättringar.

En viktig del av arbetsmiljön är arbetsklimatet. Där tror Elin Ekensskär mycket på ett tillåtande ledarskap och frihet under ansvar. Mellancheferna ska känna att hon är en engagerad chef som finns där som ett bollplank när de behöver stöd, samtidigt som de själva får utvecklas och växa med sina uppgifter.

– Men då måste man acceptera att saker inte alltid blir gjorda som jag hade gjort dem och inse att det faktiskt kan bli bra ändå. Dessutom är det ju så att jag inte kan vara insatt i allt. Jag måste lita på mina medarbetare.

Tanken är att människor som får frihet och förtroende utvecklas, trivs och har roligare på jobbet.

– Den som trivs och känner sig trygg gör ett bättre jobb och mår antagligen bra även på fritiden.

Jobba när du är på jobbet – men inte när du är ledig

Elin återkommer flera gånger under intervjun till det hon ser som nyckeln till ett hållbart ledarskap: jobba när du är på jobbet, men inte när du är ledig. Och hur bra förutsättningarna än är, så är det något varje chef själv måste lära sig.

– Kanske kräver det lite erfarenhet för att inse att det är mitt ansvar som chef. Jag ska inte lägga för mycket arbetsuppgifter på mina mellanchefer, men inte heller på mig själv. Och när det blir för mycket måste jag säga ifrån. Ibland måste man bara släppa saker.

 

Elins tre tips för att skapa ett hållbart ledarskap

  • Var inte rädd att släppa taget och kontrollen. Lita på dina medarbetare och låt bli att detaljstyra allt.
  • Försök att ha distans till arbetet när du är ledig, och ge dina medarbetare möjlighet att verkligen vara lediga.
  • Skapa ett bra arbetsklimat genom att fokusera på det positiva – det skapar en positiv anda och lyfter medarbetarna.Text: Thomas Östberg

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem