Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Transferkunskaper – överförbar kompetens

På intervjuer, vid kaffebordet, styrelsesammanträden och på utvecklingssamtal refereras det ofta till ”jag har en lång erfarenhet” utan att denna alltid specificeras. Denna erfarenhet är en källa till kunskap som i sin tur är överförbar till andra arbetsgivare, roller och branscher. Utmaningen är att sätta ord på den.

Om du har arbetat länge inom en bransch eller yrkesroll så får du med åren en större förtrogenhet med vissa situationer och arbetsmoment. Det kan vara allt från verksamhets- och affärslogik till olika organisationskulturer. Denna överförbara kompetens kallas med en mer vetenskaplig term för transferkunskaper.

Ett exempel på hur du kan reflektera över egna dina transferkunskaper är att utgå från de två amerikanska forskarna Treacy och Weirsemas som i boken ”The Discipline of market Leaders” identifierat tre styrande drivkrafter för företag och organisationer:

 • Operationell överlägsenhet handlar om att vara riktigt bra på det man gör. Det handlar om att ha väl utvecklade processer och tjänster för att säkerställa leverans till kunder, medborgare med mera. Det kan gälla standardiseringar, väl utvecklade nyckeltal, exakta leveranser, fokus på smidig distribution.
 • Produktledarskap handlar om att producera det mest avancerade och bästa produkterna och tjänsterna på marknaden. Fokus i branscher eller organisationer som präglas av produktledarskap ligger på kvalitet och precision.
 • Kundnärhet handlar om att snabbt hitta nya behov på marknaden och hela tiden kontinuerligt identifiera nya produkter och tjänster. Ett utmärkande drag i dylika organisationer är en strävan efter att hela tiden försöka få en förtroendefull och djup relation med sin kund.

Om du har arbetat hos en arbetsgivare som haft stort fokus på kundnärhet, produktledarskap eller operationell överlägsenhet tar du med stark sannolikhet med dessa transferkunskaper till nästa arbetsgivare, affärsområde eller projekt. Dessa är en del av din kompetens. Det gäller dock att reflektera – och sätta ord – på dina transferkunskaper!

Vilka är dina transferkunskaper? Här kommer några förslag:

 •  Vana att arbeta nära verksamheten och affären.
 •  Vana vid att arbeta i en bransch präglad av stark förändring och tillväxt.
 •  God erfarenhet från arbete i ledande befattningar samt tidigare erfarenhet av att sitta med i ledningsgrupp.
 •  Goda erfarenheter från att framgångsrikt leda och utveckla verksamheter.
 • Erfarenhet av budget- och resultatansvar.
 • Några års erfarenhet från arbete i politiskt styrda organisationer.
 • Erfarenhet från förändringsarbete/utvecklingsprocesser.
 • Vana att arbeta med Lean och har en stor erfarenhet att arbeta i projektform.
 • Lång erfarenhet att arbeta i en internationell organisation.
 • Erfarenhet ifrån regulatoriska frågor och goda kunskaper om regelverksfrågor.
 • God förståelse för kommunal och regional utveckling.
 • En stark förankring i branschen och ett stort kontaktnät.
 • God erfarenhet från arbete i ledande befattningar samt erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
 • Goda erfarenheter från att framgångsrikt leda och utveckla verksamheter.
 • Erfarenhet av budget- och resultatansvar.
 • Vana att arbeta i idéburna organisationer
 • Tekniskt baskunnande och stort intresse för ny teknik.
 • Säljerfarenhet av uppsökande försäljning med goda resultat.
 • Erfarenhet av att ha jobbat med återförsäljare och byggandet av distributionsnät.
 • Erfarenhet från arbeta systematiskt med logistik i en större organisation.
 • Vana att samverka och förhandla med arbetstagarorganisationer.
 • Erfarenhet av att driva och utveckla affärer med inriktning på kostnadseffektiva processer, lönsamhet och kundnöjdhet.
Text: Jörgen Kihlgren Uppdaterat: 2016-04-15

Utvecklas med våra chefsguider

Våra chefsguider inom karriär är speciellt framtagna för att hjälpa dig att utvecklas i din chefskarriär. Genom chefsguiderna om karriär tillhandahåller vi en strukturerad process och en verktygslåda som gör det enklare att planera din chefskarriär. Guiderna är uppbyggda så att du ska kunna analysera din nuvarande situation och vad du vill få ut av ditt framtida yrkesliv och karriär. Du får hjälp att inventera dig själv och sätta motiverande nya mål för din karriär.

Boka karriärrådgivning!

Vilket är nästa steg i din chefskarriär? Som medlem i Ledarna kan du nu boka rådgivningssamtal med våra erfarna karriärrådgivare. Ta chansen att bolla dina tankar och frågeställningar kring cv, anställningsintervjuer och möjliga karriärvägar.
Läs mer och boka direkt i vår kalender

Digital kurs: Planera din karriär

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem