Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Informationsintervjuer – din omvärldsanalys

När du planerar din framtida arbetssökning och utveckling som chef gäller det att skaffa så mycket information som möjligt på ett tidigt stadium. Ju mer information du har, desto bättre beslutsunderlag får du när det är läge att söka nytt arbete internt eller externt.

Vad är en informationsintervju?

Det är en metod för personlig omvärldsanalys som hjälper dig att verklighetstesta dina tankar kring din utveckling på kort och lång sikt. Dessa sker på ditt initiativ. Det hjälper dig att "benchmarka" med andra som har intressanta arbeten vilket ger dig inblick i vad de chefsjobb du är intresserad av faktiskt innebär. Omvärldskunskap gör att du minskar din osäkerhet och ökar din beslutsförmåga.

När du planerar din framtida utveckling som chef gäller det att skaffa så mycket information som möjligt på ett tidigt stadium. Ju mer information du har, desto bättre beslutsunderlag får du när det handlar om att utveckla din kompetens, din ledarskapsförmåga och framtida utveckling.

När du vill utvecklas vidare i din chefsroll, hitta nya chefsutmaningar i internt eller externt eller byta inriktning på ditt yrke eller bransch är omvända karriärinterjuver ett av dina absolut viktigaste verktyg.

Framgångsfaktorer?

Många har en bild av hur det är att arbeta i olika chefsroller. Stämmer din bild med verkligheten?  De bästa karriärcoacherna är ofta de som har gjort resan som du vill göra. Folk som arbetar inom ett område kan berätta saker för dig om själva arbetet, som du aldrig kan läsa om i en bok eller på webbplatsen.Genom deras reflektioner får du reda på deras glädjeämnen, utmaningar och frustrationer i arbete vilket ger dig en bra bild av läget. Allt för att ge dig ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

En annan nyckel till framgång är sedan ställa genomtänkta frågor för att få information om de arbeten och arbetsområden som intresserar dig.

Hur kan man använda informationen?

När du intervjuar ett antal personer med koppling till den typ av chefsjobb som intresserar dig får du fram viktig information som du kan använda dig av i din personliga marknadsföring när du söker nya interna - eller externa arbeten.

Kom ihåg att du ännu inte behöver fatta något beslut om dina mål eller utvecklingsvägar. Mängden information du behöver beror naturligtvis på din nuvarande kunskap om arbetsmarknaden, trender, krav på olika chefsjobb etc. Antalet intervjuer som man behöver göra varierar självfallet från person till person och från situation till situation.

Exempel på frågor:

  1. Vad är mest motiverande i ditt arbete? 
  2. Vilka är de huvudsakliga arbetsuppgifterna i din roll?
  3. Vad är minst motivarande i din roll idag?
  4. Vilken kompetens och erfarenhet krävs för att vara framgångsrik i ditt arbete?
  5. Hur ser din egen bakgrund ut?
  6. Hur skulle du beskriva utvecklingsmöjligheterna i branschen/rollen?
  7. Vilka andra personer som vet något om området kan du rekommendera att jag pratar med? Får jag referera till dig när jag pratar med honom/henne?
Text: Jörgen Kihlgren Uppdaterat: 2016-04-15

Utvecklas med våra chefsguider

Våra chefsguider inom karriär är speciellt framtagna för att hjälpa dig att utvecklas i din chefskarriär. Genom chefsguiderna om karriär tillhandahåller vi en strukturerad process och en verktygslåda som gör det enklare att planera din chefskarriär. Guiderna är uppbyggda så att du ska kunna analysera din nuvarande situation och vad du vill få ut av ditt framtida yrkesliv och karriär. Du får hjälp att inventera dig själv och sätta motiverande nya mål för din karriär.

Boka karriärrådgivning!

Vilket är nästa steg i din chefskarriär? Som medlem i Ledarna kan du nu boka rådgivningssamtal med våra erfarna karriärrådgivare. Ta chansen att bolla dina tankar och frågeställningar kring cv, anställningsintervjuer och möjliga karriärvägar.
Läs mer och boka direkt i vår kalender

Digital kurs: Planera din karriär

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem