Ledarna är Sveriges chefsorganisation

Bra chefer och ett gott ledarskap ger resultat och föder framgång – människor växer och verksamheter och samhällen utvecklas. Det gör chefsyrket till ett av de viktigaste och mest utmanande. Därför behövs en organisation bara för chefer. En organisation som tillvaratar chefers intressen och förstår chefsrollen fullt ut. Därför finns Ledarna.

HjärtaLedarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 90 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov.

Med ett medlemskap som sträcker sig från fackliga tjänster till ledarskapsutveckling gör vi chefer tryggare och mer framgångsrika i sitt ledarskap. Vi för också chefers talan i samhällsdebatten och verkar för att synliggöra ledarskapets värde.

Alla vinner på ett bra ledarskap – vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer.

Ledarnas verksamhet 2016
Ledarnas verksamhetsberättelse 2016

 

 

 

 

 

 

 

  
Ledarnas Årsredovisning 2016

Idé och Framtid

Vår verksamhetsidé, identitet och ideologiska plattform.

Hjälp oss göra ledarna.se bättre

Vi vidareutvecklar vår webbplats och våra digitala tjänster. Vill du vara en av våra testpersoner?
Läs mer och gör en intresseanmälan

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem