Checklistor och mallar

Här hittar du våra checklistor och mallar, först i bokstavsordning och sedan uppdelat på ämnen.

Läs mer om respektive område i våra chefsguider.

Additional Clauses Manager
Additional Clauses Managing Director
Avtalsmall: Chef

Avtalsmall: VD
Chefsavtal
Frågeguide för anställningsintervjun
Föräldravänlig arbetsplats
Innan du beställer utvecklingsprogram
Intervjuteknik
Jämställda arbetsförhållanden
Jämställd lönesättning
Klargör ditt arbetsmiljöansvar
Lönepolicy
Omorganisation
Levande arbetsmiljöarbete 
Planera och utvärdera dina samtal
Rekrytera jämställt
Rutiner i händelse av kris
Strategier och åtgärder för att minska utsläpp
Så fattar du bra beslut
Ta makten över tiden
Template Agreement Manager
Template Agreement Managing Director
Tilläggsklausuler: Chef
Tillägsklausuler: VD
Underlag för uppdragsdialog
Utforma kravprofil
Utlandsavtalet
Utlandsuppdrag
Utvärdera mötesbeteenden
VD-avtaletArbetsmiljö

Läs chefsguiderna Ansvar för arbetsmiljön och Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsrätt

Läs chefsguiden Anställningsavtal

Läs chefsguiden Vd:s avtal

 

Läs chefsguiden Utlandsuppdrag

Läs chefguiden Omorganisation

Hållbara chefer

Läs chefsguiden Hållbara chefer

Jämställdhet

Läs chefsguiderna Leda Jämt, En föräldravänlig arbetsplats, Rekrytera Jämt och Lön och kön

Krishantering

Läs chefsguiden Krisorganisation och krisplan

Lön

Läs chefsguiderna Lönepolicy och Lön och kön

Rekrytering

Läs chefsguiderna Rekrytera Jämt och Kravprofilen


Övrigt

Beslutsfattande

Under hösten 2013 anordnade Ledarna diskussionsluncher på temat ”Hur fattar du bra beslut?”. Cheferna som medverkade tog fram en lista med sina bästa tips kring beslutsfattande. Ta del av tipsen här nedan!

Beställa utvecklingsprogram

Checklista som ger vägledning för att anlita konsult:

 

Hållbarhet och ledarskap

Läs chefsguiderna Klimat och utsläppsminskningar

  

Medarbetarsamtal

Läs chefsguiden Planera dina samtal

Möten

Läs chefsguiden Skapa framgångsrika möten

Du hittar alla våra chefsguider här!

Uppdaterat: 2016-01-28
Bli medlem