2009-06-01

Nu är trygga ledare viktigare än någonsin

Sverige befinner sig i en ekonomisk kris utan motstycke. Oron för jobben, sparpengarna och vår identitet som industrination skapade under våren nästintill panik och ganska snart började jakten på syndabockar. I Sverige blev den syndabocken chefen.

Många inser att det behövs dugliga chefer på alla nivåer, inte minst i tuffa tider. Det goda ledarskapet blir en nödvändighet när uppsägningar ska överlämnas och verksamhet organiseras om.

Men under våren har vi kunnat se hur chefer i samhällsdebatten blivit beskrivna med starkt negativa ord som giriga och inkompetenta. Människor som bara ett år tidigare hyllades för sin förmåga att skapa värde fick nu ensamma bära skulden för minusresultaten. Ägare som tidigare försvarat höga löner till chefer på grund av deras nyckelroll för företagets goda tillväxt, beordrade nu samma chefer att lämna tillbaka ersättningar och sänka sina löner.

Det finns en halv miljon chefer i Sverige. Var åttonde anställd har ett uppdrag som består i att leda. Vad händer när ett samhälle kollektivt utser chefer till syndabockar? Visst finns det skäl att vara självkritisk. Ingen förnekar väl att det finns chefer som lyckas mer eller mindre bra. Och visst kan krisens orsaker även finnas i ett ledarskap präglat av ensidigt risktagande.

Men det är vanskligt att onyanserat utse Sveriges alla chefer till bovar i dramat. Det skapar ett onödigt misstroende mellan ägare och anställda i en tid då kunniga och trygga ledare är viktigare än någonsin. Det är nu chefer behövs för att gjuta hopp och framtidstro i dem som finns kvar på jobbet. Att utse chefen till syndabock i ett sådant läge kan bara skada det förtroende som normalt finns mellan chefer, medarbetare och ägare.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 6/7 juni/juli 2009.

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem