Almedalen

Ledarna fanns på plats i Almedalen 2023 för att diskutera chefens förutsättningar. Här ser du inspelningar av de tre webbinarier vi anordnade.

Vad behöver näringslivets chefer av politiken för att klara den gröna omställningen?

Tid: Torsdag 29 juni klockan 10–10.45
Plats: Tidningen Chefs scen i anslutning till Donnerska huset, Hamngatan

Näringslivets ledare har sedan länge lämnat startblocket för ett fossilfritt samhälle. Men utan tillräckligt stöd från politiken riskerar planerna att sinkas. Genom att sammanföra de båda parterna undersöker vi behov och hinder för att klara den gröna omställningen.

 • Lotta Lyrå, vd Södra
 • Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet
 • Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
 • Anna-Caren Sätherberg, tjänstgörande riksdagsledamot (S)
 • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Moderator: Calle Fleur, chefredaktör och vice vd Tidningen Chef.

Från gängkriminell till vanlig knegare. Hur ser vägen ut?

Tid: Torsdag 29 juni klockan 15–15.45
Plats: Tidningen Chefs scen i anslutning till Donnerska huset, Hamngatan

Alla goda krafter behövs i kampen mot gängkriminaliteten – även arbetsgivare och du som är chef och ledare. Så vad går konkret att göra? Nu kavlar vi upp ärmarna och reder ut förutsättningar, villkor och krav som gör det möjligt att leda vägen bort från brott – och in i arbete.

 • Jacques Mwepu, chef för Kumlaanstalten
 • Camila Salazar Atías, Fryshusets gängexpert
 • Evin Cetin, tidigare advokat och författare till boken Mitt ibland oss där hon djupintervjuat gängkriminella
 • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Moderator: Calle Fleur, chefredaktör och vice vd Tidningen Chef.

Att leda i kris och osäkra tider – vad behöver chefen?

Samarbete med Ledarnas branschföreningar Byggcheferna och Ledarna inom vård och omsorg

Tid: Torsdag 29 juni klockan 14.00–14.45
Plats: Tidningen Chefs scen i anslutning till Donnerska huset, Hamngatan

Vi lever i osäkra tider. Först pandemin och sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ställt oss inför nya hot och risker. Den trygghet och de spelregler som vi vant oss vid har förändrats. Att ledarskap är viktigt vet vi, men det är särskilt viktigt i kristider. Samtidigt utmanar kriser ledarskapet och ställer chefer och ledare inför svåra beslut och avvägningar.

 • Jenny Wibacke, områdeschef Skånes universitetssjukhus och styrelseordförande i Ledarna inom vård och omsorg
 • Jeanet Corvinius, regionchef för Wästbyggs entreprenadverksamhet i Region Öst och ordförande i Byggcheferna
 • Aida Alvinius, universitetslektor och docent i ledarskap under påfrestande förhållanden, expert på lågintensiva kriser, Försvarshögskolan
 • Charlotte Petri Gornitzka, MSB
 • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Moderator: Calle Fleur, chefredaktör och vice vd Tidningen Chef.