Chefer i samverkan

"Chefer i samverkan" är ett nätverk för medlemmar inom Teknik & Motor, Energi & Teknik och Processindustrin.

Hjärta och text: Chefer i samverkan.

Vision

En samverkansgrupp inom Ledarna för att skapa nya nätverk för alla Ledarnas medlemmar

Syfte

Syftet med aktiviteterna är att genom samverkan uppnå medlemsnytta, mångfald, skapa nätverk, stärka och synliggöra Ledarna.

Nyckelord är; samverkan, medlemsnytta, berikande, gemensam styrka, mångfald, synliggöra, ekonomi, profilering och bra resursutnyttjande.

Deltagare

Just nu är vi fem föreningar som samverkar Ledarna inom Teknik & Motor, Ledarna inom Energi & Teknik, Ledarna inom Processindustrin Ledarna inom Livsmedelsbranschen och Ledarna inom Skogs och Träindustrin. Vi är två representanter från varje förening som utgör arbetsgruppen för träffarna.

Föreningens aktiviteter