Om Ledarna inom Energi & Teknik

Branschföreningen för chefer och specialister inom energi-, drift-, teknik- och underhållsområdena.

Ledarna nom Energi & Teknik är föreningen för dig som är chef och specialist inom energi-, drift-, teknik- och underhållsområdena. Vi bevakar dina intressen och håller dig informerad i branschfrågor. Våra medlemmar kommer från olika delar av branschen.

 • Vi har samlad erfarenhet, benchmarkar samt har erfarenhetsutbyten inom samma branschområden.
 • Vi skapar synergier för dig som medlem
 • Vi har kompetens hos ledare och utbildade företrädare
 • Vi tillsammans påverkar bland annat branschgemensamma
  • kollektivavtal
  • arbetsmiljö
  • försäkringar
  • arbetsrätt
Vårt arbete är att driva frågor som för medlemsdemokratin framåt och att ge förutsättningar till ett gott ledarskap. Vi uppmärksammar vikten av rätt kompetens vid bland annat förhandlingar både som ledare/chef och som företrädare för Ledarna.

Vi vill vara ett naturligt val när du vill utvecklas i ditt ledarskap, framför allt inom din bransch! Vi leder mot framtidens energibransch!

Ordförande: Michael Andersson