Om Ledarna inom Energi och Teknik

Den största branschföreningen för dig som chef eller ledare inom energibranschen. Vi vänder oss till dig inom värdekedjan för: Energi: Generation, produktion, handel, distribution, infrastruktur samt VA och Teknik: Service, underhåll och IT/digitalisering inom energibolag.

Ledarna inom Energi och Teknik bevakar dina intressen som chef och ledare och håller dig informerad i branschfrågor. Våra medlemmar kommer från olika delar av branschen.

  • Vi har samlad erfarenhet, bedriver aktiviteter i aktuella frågor och kommunicerar detta till dig inom energi och teknikområdet
  • Vi erbjuder branschgemenskap genom våra aktiviteter
  • Vi stödjer våra medlemmar med en anpassad verktygslåda
  • Vi tillsammans påverkar branschgemensamma; kollektivavtal, arbetsmiljö, försäkringar, utbildning och arbetsrätt

Vårt arbete är att driva medlemsdemokratin i frågor för att väcka opinion och att ge chefen / ledaren förutsättningar till ett gott ledarskap. Vi uppmärksammar vikten av rätt kompetens vid bland annat förhandlingar både som chef/ledare och som företrädare för Ledarna.

Vi vill vara ditt naturliga val när du utvecklas i ditt ledarskap, i din bransch! Vi är med och leder framtidens ledare och chefer!

Ordförande: Christer Gustafsson