Reseräkningar

Här hittar du mall för reseräkning som gäller din förening. Observera att det är en mall utan traktamente och en med.

Krav på underlag vid förlorad arbetsförtjänst

För att få ersättning ska ett av följande underlag bifogas till reseräkningen:

  1. Intyg från arbetsgivare som specificerar datum för närvaro och vilket belopp som kommer att dras från lön.
  2. Lönespecifikation där frånvarodatum och belopp framgår.