Välbesökt samverkansträff 2014

I slutet av oktober begav sig 165 medlemmar ut på kryssning och samverkansträff. De fick ta del av föreläsning om ledarskap i förändring, genomgång av statistik kring branschen samt delta i en workshop.

Hjärta och text: Chefer i samverkan.

Medlemmar från branschföreningarna Teknik & Motor, Ledarna inom Processindustrin och Ledarna inom Energi & Teknik gjorde genmensam sak och åkte på kryssning. Syftet med samverkansträffen var att samverka över gränserna och jobba tillsammans.

Föreläsare Fredric Bohm talade utifrån perspektivet Varför gör människor som de gör? Utifrån detta pratade han bland annat om försvarsmekanismer, hur människor reagerar på förändring, tips att tänka på som ledare.  

Stefan Kummås, omvärldsanslytiker från Ledarna, pratade om hur framtiden ser ut för branschen. Det blev också en workshop kring olika branschrelaterade frågor.

I vår rapport nedan kan du hitta en mer övergripande sammanställning av samverkansträffen.

RapportChefer i samverkan