Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Ledarna inom Livsmedelsbranschen.

Michael Claesson, ordförande

HK Scan Sweden AB, processutvecklare
0761-28 38 04, 013-23 46 95
michael.claesson@hkscan.com

Veronika Apelqvist, vice ordförande

BD Fisk AB
070-3181288
veronica.apelqvist@bdfisk.se

Peter Ählman, sekreterare

Arla Foods AB
070-6050621
peter.ahlman@arlafoods.com

Håkan Johansson, kassör

Gunnar Dafgård AB, Tekniks chef
hakan.johansson@dafgard.se
070-839 59 06

Ole Hansen, ledamot

Lantmännen Unibake Mantorp, Site manager
072-5128047
Ole.x.hansen@lantmannen.com

Lena Virgin, suppleant

Swedish Match North Europe AB
076-1113410
lena.virgin@swedishmatch.com

Andreas Jacobsson, suppleant

Skånemejerier Försäljning AB
070-5406365
ajn@skanemejerier.se

 

Per Olof Christian Nilsson, revisor

Arla Foods AB
076-8919686
per.o.nilsson@arlafoods.com

 

Stefan Mattsson, revisor

KLS Ugglarps AB
070-3366122
smat@klsugglarps.se

 

Sami Kuutti, revisorssuppelant

Arla Foods AB
0768936374
sami.kuutti@arlafoods.com

 

Tord Nilsson, sammankallande valberedning

HKScan Sweden AB
073-0404423
tord.nilsson@hkscan.com

 

Fredrik Grevstad, valberedning

Pågen AB
073-0277518
fredrik.grevstad@pagen.se

 

 

Ulf Forsell, valberedningsuppleant