En hållbar livsmedelsbransch

Hur ser det ut med hållbarhetsarbetet inom livsmedelsbranschen? De globala hållbarhetsmålen – hur kopplas de till dagens livsmedelsbransch och dess produktion? Hur jobbar du som chef inom livsmedelsbranschen med frågan?

samlingsbild-2048x1152.jpg

Frågan finns på alla skrivbord, men vad görs ute i verksamheterna? Hur skapas delaktighet i frågan ute på arbetsplatserna? Håkan ger Henrik i uppdrag att undersöka hur långt arbetet med hållbarhet har kommit och hur det görs i praktiken ute i verksamheterna. Henrik pratar med chefer i branschen kring hållbarhet – häng med och lyssna på Challisrapporten.