Hur ser det ut med hållbarhetsarbetet inom livsmedelsbranschen? - #1

Håkan Blomqvist, ordförande Ledarna inom Livsmedelsbranschen ger Henrik Challis ett uppdrag att undersöka hur långt arbetet med hållbarhet har kommit och hur det görs i praktiken ute i verksamheterna.

1-5-hallbar-livsmedelsbransch-hakan-b-2048x1152.jpg

Hur ser det ut med hållbarhetsarbetet inom livsmedelsbranschen? Frågan finns på alla skrivbord, men vad görs ute i verksamheterna? Hur förbättrar vi arbetet och skapar mer delaktighet i denna fråga ute på arbetsplatserna?

Håkan ger Henrik i uppdrag att undersöka hur långt arbetet med hållbarhet har kommit och hur det görs i praktiken ute i verksamheterna.

Lyssna här, Soundcloud