Vad är avgörande när vi arbetar med hållbarhet? - #5

Vad är det som är avgörande för att utvecklingen ska fortsätta i rätt håll när vi arbetar med hållbarhet? Henrik Challis återkopplar till Håkan Blomqvist.

Henrik berättar om det han har fått till sig när han har pratat med chefer i branschen kring hållbarhet. Vad är det som är avgörande för att utvecklingen ska fortsätta i rätt håll när vi arbetar med hållbarhet? Engagemang och att vi gör det tillsammans var några av de insikter som kom fram i de samtal som gjorts.

samlingsbild-2048x1152.jpg

Lyssna här, Soundcloud