Fler nyheter
Livsmedelsbranschen 14 februari 2018

Att vara chef i livsmedelsbranschen

Hur mår cheferna inom livsmedelsbranschen? Den frågan undersökte vi hösten 2017 och nu finns svaren sammanställda i rapporten "Att vara chef i livsmedelsbranschen".

Bland enkätsvaren har vi kunnat se stor samsyn i vissa frågor men även skillnader. Rapporten tar också upp viktiga faktorer för att man som chef ska vara hållbar över tid. 

Korta fakta ur rapporten

  • Stor samsyn kring hur man ser på sitt chefsuppdrag.
  • Hälften av cheferna uppger att de inte kan utföra sitt arbete inom normal veckoarbetstid.
  • Relationen till den egna chefen upplevs som positiv.
  • Stor andel chefer upplever att arbetet nästan alltid känns meningsfullt.
  • Åtta av tio chefer har arbetat som chef i sex år eller mer.
  • Fler unga chefer, jämför med sina äldre kollegor, anger att de upplevt psykiskt obehag av att gå till jobbet..
  • Mest tillfreds är chefer i åldersspannet 56 år eller äldre, liksom chefer med längre erfarenhet av chefsyrket.

Läs rapporten Att vara chef i livsmedelsbranschen