Fler nyheter
Livsmedelsbranschen 28 maj 2019

Dags att vara med och påverka

Det finns många sätta att vara med att påverka föreningens verksamhet. Vår verksamhet bygger på just dina erfarenheter från branschen.

Ett sätt är att vara aktiv i vår föreningsstyrelse, till hösten när vi har stämma kommer vi välja :

  • 3 stycken till ordinarie styrelse ledamöter som ska väljas på 4 år
  • 2 stycken till fyllnadsval ordinarie styrelse ledamöter på 2 år 
  • 2 stycken suppleanter till styrelsen på 2 år
  • 2 stycken revisorer på 2 år 
  • 1  revisorssuppleant på 2 år
  • 2 stycken valberedning på 2 år
  • 1 st suppleant valberedning på 2 år

Vill du ha en av platserna? Anmäl ditt intresse här!  Kom ihåg att logga in!

Man kan också vara stämmoombud, då är man med på stämman och deltar i de diskussion och beslut om föreningens framtida verksamhet. Vill du vara stämmoombud? Anmäl ditt intresser här! Kom ihåg att logga in!

Om du har en idé eller tips så kan du också skriva en motion, helt enkelt ett förslag till vår verksamhet, beslut om förslaget tas på stämman. Vill du skriva ett förslag? Här kan du skriva din motion!