Fler nyheter
Livsmedelsbranschen 13 november 2019

Föreningsstämma 4 september i Stockholm

Den 4 september hade vi föreningens stämma, stämma håller föreningen vart annat år. Stämman är föreningens högst beslutande organ och tar beslut om kommande verksamhet

De beslut som togs var bland annat en stadgeändring som gäller § 4.1. Styrelsens sammansättning. Styrelsens förslag är att ändra till 5 ordinarie + 2 suppleanter. Uppdaterade stadgar publiceras så fort de är godkända av Ledarnas förbundsstyrelse.
Det valdes även medlemmar till nya förtroendeuppdrag inom föreningen, se styrelsens sammansättning här.

Förutom de sedvanliga stämmohandlingarna fick vi även information från Ledarnas Avtal- och Branschsansvarige Annika Hage-Nederström om branschen utmaningar och kommande avtalsförhandlingar.

Här kan du läsa protokollet!