Fler nyheter
Livsmedelsbranschen 24 juni 2021

Föreningsstämma den 21 oktober 2021

Styrelsen har beslutat att flytta fram stämman till den 21 oktober på grund av folkhälsomyndigheternas restriktioner.

Föreningens högst beslutande organ är föreningens stämma. Ordinarie föreningsstämma hålls vartannat år. Föreningsstämman består av föreningsstyrelsen, valberedning, revisorer och valda ombud.

Alla medlemmar kan påverka

Som medlem kan du påverka föreningens verksamhet bland annat genom att skicka in förslag/motioner till stämman. Ditt förslag behöver vi ha senast 16 september, enligt stadgarna fem veckor innan stämman.

Val av styrelse

Valberedningen har under våren arbetat med att ta in nomineringsförslag till rollerna i styrelsen. Nomineringen har nu stängt men har du frågor eller tips går det bra att kontakta valberedningen.

På årets stämma kommer val av följande roller att väljas:

  • ordförande mandatperiod på 4 år
  • kassör mandatperiod på 4 år
  • 2 stycken suppleanter mandatperiod på 2 år
  • 2 stycken revisorer mandatperiod på 2 år
  • 1 revisorsupplant mandatperiod på 2 år

På stämman kommer även kongressombud och ny valberedning utses.

Enligt stadgarna

  • Enligt föreningarnas stadgar ska föreningen:
  • Informera om valda stämmoombud senast 21 augusti, 3 månader innan stämman.
  • Verksamhetsberättelse, bokslut samt revisonsberättelse sändas via epost till alla föreningen medlemmar senast 23 september, 4 veckor innan stämman.
  • Stämmoombuden ska kallas senast den 21 augusti, 2 månader innan stämman.
  • Handlingar ska vara ombuden tillhanda senast 7 oktober, 2 veckor innan stämman.