Fler nyheter
Livsmedelsbranschen 15 mars 2019

Utbildningsprogrammet Förtroendefullt ledarskap

I början av mars startade utbildningsprogrammet Förtroendefullt ledarskap, på plats var 14 stycken deltagare från hela landet.

Utbildningen innefattar 5 stycken moduler:

1. Avsikt – vilja till samarbete
2. Sanning – öppenhet
3. Eget val – personligt ansvar
4. Självkännedom och förståelse av andra
5. Problemlösning och förhandling

De fyra första färdigheterna, som vi arbetar mycket med under utvecklingsprogrammet, bygger på Will Schutz välkända FIRO-teori och hans program The Human Element®. 

Dessa färdigheter stöds också av rön från den senaste hjärnforskningen som tillsammans med ditt ledarbidrag och egen reflektionstid ökar dina möjligheter att utöva ett hållbart ledarskap.  

Gruppen som består av 12 stycken deltagare har redan hunnit bekanta sig med varandra och genomfört ett antal övningar samt reflekterat över sina beteenden. 

- ”Känns jätteroligt och stimulerande att få möjligheten att arbeta med den här gruppen och ser verkligen fram emot kommande träffar” berättar Michael Claesson och Lars-Erik Jonsson. 

Ledarna inom Livsmedelsbranschen hoppas att kunna erbjuda den här utbildningen igen till medlemmarna.