Fler nyheter
Livsmedelsbranschen 14 december 2022

Leda i förändring temat på genomförd medlemsaktivitet

I höstas arrangerade föreningen en medlemsträff i Göteborg. Under två dagar fick våra medlemmar tillfälle till nätverk, dela erfarenheter, besök på Scan Pac mässan samt lyssna till Ylva M Anderssons inspirations föreläsning Tre nycklar till att leda i ständig förändring.

Vi har dessutom haft representation på årets båtresa med Chefer i Samverkan. Där vi umgicks och delade erfarenheter under ledning av Karin Zingmark. Uppskattad aktivitet som säkerligen återkommer under nästa år.

Nästa aktivitet vi arrangerar är ett digitalt frukostmöte där vi får information om kommande avtalsförhandlingar och pratar om föreningens kommande verksamhet under 2023. Kostnadsfritt och för dig som medlem.