Fler nyheter
Livsmedelsbranschen 24 januari 2017

Ledarskap för hållbar utveckling

Kraven på hållbarhetsarbete inom organisationer och företag ökar. Men hur ska du som chef bedriva hållbarhetsarbete och hur kan det bidra till verksamhetsutveckling?

Välkommen till kursen Ledarskap för hållbar utveckling, som riktar sig till dig som vill bredda ditt perspektiv på hållbarhet. Under dagen belyser chefens hållbarhetsutmaningar ur tre aspekter:

  • bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete
  • få kraft genom att koppla hållbarhet till verksamhetsutveckling
  • hantera din egen personliga hållbarhet i chefsuppdraget.

Kursen arrangeras på fyra platser under mars månad - Linköping, Malmö, Stockholm och Skara.