Fler nyheter
Livsmedelsbranschen 17 februari 2017

"Lyssna på personalen"

Kommunikation och att lyssna är några av de viktigaste redskapen Christopher Malmqvist, produktionsledare på HK Scan, använder sig av i sitt ledarskap. För honom är det viktigt att lyssna på personalen och kommunicera vad som ligger framför dem.

– Det är en kombination av att lyssna noga, och när det behövs ska handlingskraft synliggöras så snabbt som möjligt. Ledarskpet i sig är att ha respekt för andra. Jag ska kunna stötta och ge support till medarbetare som har svårt att utföra uppdraget de blivit tilldelade. Jag har också som uppgift att ge förutsättningarna för min personal att klara av uppgifterna och att skapa individuella mål, säger Christopher Malmqvist.

Christopher är produktionsledare på HK Scan i Halmstad och fick 2016 ta emot Prevents arbetsmiljöstipendium för att han aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Förutom att arbeta för att hans medarbetare har en god arbetsmiljö jobbar han aktivt på att förbättra sitt eget sätt arbeta.

– Något jag skulle vilja lägga mer tid på är att prata med personalen ute på plats och att vara där de är. Under åren har det skapats allt fler möten, ofta fysiska som gör att jag måste ta mig från arbetsplatsen, vilket i sig inte alltid är en nackdel, men det betyder att jag inte har lika mycket tid för att träffa personalen på deras arbetsplats. För mycket tid läggs på möten där jag inte skulle behöva närvara. För att spara tid skulle ett alternativ vara att jag fick den informationen på annat sätt.

Tid för reflektion

Christopher har två mil till och från jobbet. Den tiden han lägger på pendling i bilen ägnar han åt reflektion. Men bästa reflektionstiden enligt honom är på morgonen.

– Mellan klockan sex och sju, innan telefonen börjar ringa, får jag saker gjort och hinner tänka. För mig ligger ett stort värde i att komma till jobbet för att titta igenom vad som måste göras under dagen. Sen blir det också ofta tillfälle för reflektion på eftermiddagen. Om jag vet att arbetet är avslutat på ett bra sätt får jag mer tid till familjen på kvällen.

Under perioder påverkas Christophers privatliv av arbetslivet, ofta kopplat till specifika projekt. Men även där handlar det om kommunikation med familjen.

– Jag förklarar alltid vad jag har framför mig och att jag en viss period behöver sitta med datorn hemma på kvällen. Oftast förstår de att det handlar om en period och att det blir som vanligt igen efter den tiden.

Inte alltid tillgänglig

Att alltid vara tillgänglig för arbetsgivaren kan innebära stress. Christopher var tidigare tillgänglig dygnet runt men har blivit bättre på att koppla från.

– Har man en telefon, som de flesta har, kan man vara tillgänglig hela tiden. Men det är upp till mig att svara eller inte i telefonen. Jag har nu delegerat ut uppgifter till andra så jag inte behöver svara på allt hela tiden. Ibland kan jag få ett sms att ett problem är löst av den som jag gett ansvaret till. Nu är det mer och mer sällan att telefonen ringer.

Christopher har arbetat hårt med att tydliggöra ansvarsområde för sina medarbetare.

– Det är min uppgift att förmedla uppdrag och ansvarsområde, det gör jag genom till exempel medarbetarsamtal. Jag vill entusiasmera mina medarbetare att vara sugna på att göra något nytt. Och jag lyssnar på vad de vill göra.