Fler nyheter
Livsmedelsbranschen 5 februari 2017

Ordförande har ordet 2017

2017 kommer bli ett aktivt år och jag vill passa på att annonsera för några viktiga aktiviteter.
Håkan Blomqvist, ordförande
  • Vårt nätverk av företrädare erbjuds träff i samband med stämman som går av stapeln 21-23 september.
  • Vi bjuder in till seminarier kring Hållbart ledarskap på fyra orter under mars månad. Passa på och träffa kollegor i branschen för utbyte av erfarenheter och nya tankar och idéer.
  • Vi kommer att bjuda in till branschträffar för att prata om branschens framtid och vilka utmaningar vi står inför. I samband med de träffarna bjuder vi in Livsmedelsföretagen för att ge dem möjlighet att ge deras perspektiv på framtiden och utmaningarna. Vår ordinarie stämma äger rum i september, där Du som företrädare välkommen att delta som ombud och rösta fram den nya styrelsen. Valen förgås av ett arbete hos valberedningen. De tar gärna emot tips på personer som vill jobba med vår branschförening. Valberedningen består av två personer där Tord Nilsson, HKScan i Kristianstad, är sammankallande. Han kontaktas lättast på; tord.nilsson@hkscan.com

Så nu startar vi upp resan på 2017 och jag hoppas du vill vara med.

Läs gärna vår verksamhetsplan för 2017

Håkan Blomqvist, 
ordförande i Ledarna inom Livsmedelsbranschen